Img 1977
Kim Forsman (t.v.) tar över ordförandeskapet i både SLC:s och SLC Nylands spannmålsutskott. Tidigare ordföranden Bengt Nyman fortsätter tillsvidare som SLC:s representant och sakkunnig i MTK:s spannmålsutskott. FOTO: Privat
Jordbruk SLC

Forsman är ny ordförande
för SLC:s spannmålsutskott

Kim Forsman är ny ordförande för SLC:s och SLC Nylands spannmålsutskott. Ingåbonden vill få en bättre lönsamhet i spannmålsodlingen och se att spannmåls- och husdjursbönder närmar sig varandra.

– Det största problemet med många föreningar är att det inte finns tillräckligt med människor för alla poster. Samtidigt är jag förstås hedrad över att man ändå kan tänka sig mig som ordförande, säger Kim Forsman efter att ha blivit vald.

Bengt Nyman från Raseborg fortsätter som SLC:s representant i MTK:s spannmålsutskott.

Har varit med förut

Forsman har suttit med i spannmålsutskotten tidigare. Den nya ordföranden har tillsvidare ingen egentlig agenda, men kommer att jobba för en bättre lönsamhet för spannmålsbönderna och också se till att spannmåls- och husdjursbönderna närmar sig varandra.

– Vi har nästan inga husdjursgårdar kvar i många regioner i södra Finland och utvecklingen går i samma riktning också i resten av landet, säger han.

Lönsamheten inom odlingen vill han alltså förbättra och det är minsann en rejäl utmaning.

– Jag vet inte riktigt vad vi ska göra åt spannmålsmarknaden för det är ett faktum att den fungerar. Det har vi sett igen en gång under det senaste året. De som påstår att den inte fungerar är inte insatta i helhetsbilden. Det är en global marknad och ur ett finländskt perspektiv är problemet att vi vanligtvis har ett överutbud på i varje fall två spannmålsslag, säger han.

Produktionsinsatsernas prisökning häpnadsväckande

Produktionsinsatserna har genomgått en otrolig kostnadsökning under de senaste två åren. Bränslet blir dyrare hela tiden, gödselmedlen har stigit enormt i pris på en kort tid och nu har också bekämpningsmedlen ökat i pris.

– Fel orolighet på fel ställe. Olika oroligheter i världen gör att energi- och bränslepriserna stiger. Som odlare ska man ta offert av alla och räkna noggrant på vad som det lönar sig att odla. Man kan pruta på kväve, men inte på spårämnen, säger han.

Priset på glyfosat har ökat med över en tredjedel på ett par månader.

– Det går inte att bedriva det globala jordbruket utan glyfosat, i synnerhet inte det som baserar sig på GMO-grödor, säger Forsman.

I och för sig kommer det sannolikt något annat preparat som har samma effekt och så småningom är det till och med sannolikt.

Debatten om glyfosat på EU-nivå börjar bli inflammerad och då kan man tänka sig att det är lättare att gå vidare med ett annat preparat.

Vad ska då en spannmålsodlare göra?

Forsman är tydlig med att det inte finns något enkelt recept på vad en spannmålsodlare ska göra i det här läget.

– Ur spannmålssynvinkel så ska vi odla mångsidigare och kanske överväga alternativa grödor, till exempel kummin, hampa och oljeväxter.

Han tror också att det finns en del att hämta i samarbete.

– Vi måste samarbeta mera och i det hänseendet ska vi titta på svenskarna. De är bra på det och har blivit allt duktigare sedan de hade det mycket tufft i det svenska jordbruket i början av 1990-talet. Sedan ska vi också försöka dra synergieffekter, som biogas, inte är det någon helhetslösning men det kan vara någonting för någon gård här och där, säger Forsman.

Sämre pris än på den inhemska marknaden?

Kim Forsman tror att en viss export kommer att ha sin plats i Finland, men att de stora exportsatsningarna och -projekten i böndernas regi inte leder till något långsiktigt.

– Det har nu försökts på många olika exportåtgärder inom spannmålssektorn och det är bra att försöka. Men det finns ingen orsak till varför en odlare ska exportera till ett sämre pris, det ser jag inte att man gör. Alla vill ju ha det bästa priset, säger han.

Containerexporten verkar fungera så länge det handlar om olika nischgrödor, men den lilla marginalen räcker inte till för småskalig export av bulkvaror. Forsman uppmanar odlarna att vara alerta och följa med marknaden.

– Prisnivån på spannmål i höst kommer inte att vara lika bra som vid årsskiftet, det är jag ändå övertygad om, säger han.