Fortjansttecken26112018
Sammanlagt 16 personer hedrades under kongressen med SLC:s förtjänsttecken i guld.
SLC

Förtroendevalda och
personal hedrades med SLC:s förtjänsttecken i guld

Sammanlagt 16 personer hedrades under kongressen med SLC:s förtjänsttecken i guld. Förtjänsttecknet tilldelas av centralstyrelsen till person som genom mångårig verksamhet på ett bestående sätt gagnat lantbruket och härigenom gjort sig förtjänt av de svenska lantbruksproducenternas särskilda aktning.

Från regionförbunden premierades följande personer:

- SLC Nyland: Marjaana Sjöblom, Dick Sjöblom, Bengt Nyman och Anders Wasström.

- ÖSP: Ann-Charlott Kjerp, Kjell-Göran Paxal, Matts Samulin, Mikael Österberg och Mikael Åsvik.

- SLC Åboland: Kurt Ekström och Mats Eriksson.

- ÅPF: Henry Lindström.

Från SLC:s skogsvårdsföreningar premierades: 

- Södra skogsreviret: Otto von Frenckell.

- Österbottens skogsvårdsförening: Stig Simons.

Från SLC:s personal premierades: Gunilla Johansson och Rikard Korkman.