Jordbruk Globalt

Förstörd damm förorsakar
översvämningar i Ukraina

Förstörelsen av den viktiga dammen Nova Kachovka i södra Ukraina väntas få allvarliga återverkningar på jordbruket i regionen. Stora landområden och spannmålsåkrar har översvämmats. Byar måste evakueras och försörjningen med dricksvatten har störts.

Nova Kachovka-dammen över floden Dnepr levererar vatten till bland annat den ukrainska halvön Krim och kärnkraftverket Zaporizja, som båda är under rysk kontroll. Den enorma reservoaren är 240 kilometer lång och upp till 23 km bred.

Dammen förser stora delar av södra Ukraina med vatten. Den är belägen i Cherson-regionen, som erövrades av ryska styrkor i ett tidigt skede av kriget. Kiev och Moskva har givit varandra skulden till förstörelsen.

Förstörelsen av dammen utlöste massiva evakueringar från den omgivande regionen då vatten började strömma från ett enormt brott i dammen. Cherson är en viktig jordbruksbygd som före kriget befolkades av 1,2 miljoner människor.

Regionen är känd för sin produktion av vete och andra jordbruksprodukter. Vattnet i dammen har varit en viktig resurs för bevattningen av områdets åkrar. Översvämningen torde skada produktionen i många av traktens jordbruksföretag.

Enligt lokala analytiker är jordbruket en av de viktigaste inkomstkällorna i egenskap av leverantör av spannmål för både export och den inhemska försörjningen. Katastrofen väntas få stor betydelse för både den lokala och regionala ekonomin.

Spannmålspriserna steg omedelbart på de europeiska terminsmarknaderna. Enligt Ukrainas ministerium för miljöskydd och naturresurser kan en dramatisk minskning av vattnet i reservoaren leda till en ekologisk katastrof.

Förstörelsen kan också påverka nedkylningen av kärnkraftverket Zaporizja, som är beläget i regionen. Ryssland har kontrollerat dammen sedan krigets början, även om ukrainska styrkor förra året lyckades återta den norra sidan av floden.

Båda sidor har anklagat varandra för att vilja förstöra dammen. Den ryska guvernören i Cherson-regionen har anklagat Ukraina för att avfyra raketer mot dammen. Enligt andra åsikter kan dammen också ha brustit på grund av tidigare skador.

Polis och räddningstjänst evakuerade tusentals lokala invånare med bussar, som tog dem till tåget för vidare befordran till större städer. Skadorna drabbade också områden längs den ryskkontrollerade östra stranden av floden.