Jordbruk Globalt

Första vaccinet mot ASF lanseras

Den afrikanska svinpesten är ett svårt gissel för grisproducenter i stora delar av välden, numera också i Europa. Det vietnamesiska ministeriet för jordbruk och landsbygd meddelar nu att ett kommersiellt och effektivt ASF-vaccin är färdigt.

Vaccinet med namnet Navet-Asfvac är utvecklat och producerat i Vietnam och betecknas som tryggt och effektivt att använda. Uppgifterna bekräftas av det statliga USDA Agricultural Research i ett officiellt brev till Vietnams ministerium för djurhälsa.

I slutet av juni arrangerade det vietnamesiska ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling en presskonferens för att tillkännage starten av produktionen av ett vaccin mot afrikansk svinpest.

Navet-Asfvac från tillverkaren Navetco (National Veterinary Medicine Joint Stock Company) är världens första kommersiella vaccin mot den svåra grissjukdomen. Vaccinet har utvecklats i samarbete med amerikanska experter.

Det ansvariga vietnamesiska ministeriet gav 2020 sin tillåtelse till importen av försvagade ASF-virusstammar till Vietnam för  forskningsändamål. Stammarna har också använts inom framställningen av vaccin i Vietnam.

Enligt Vietnams ställföreträdande minister för jordbruk och landsbygdsutveckling Phung Duc Tien inleddes forskningen omedelbart i september samma år med laboratorietest. Resultaten var mycket lovande.

Försöken intygade att 100 procent av de vaccinerade grisarna var skyddade då de exponerades för ASF i laboratoriet. Grisar som lever i produktionsliknande förhållanden är skyddade till 80 procent.
Immuniteten varar upp till sex månader.