Razoni Ministry Of Infrastructure Ue
Det Sierra Leone-flagggade lastfartyget Razoni transporterar ukrainsk majs till Libanon. FOTO: Ministry of Infrastructure UA
Jordbruk Globalt

Första fartyget lade ut
med spannmål från Odessa

På måndagsmorgonen lämnade den första exportlasten av spannmål och livsmedel sedan februari Odessas hamn i Ukraina. Det Sierra Leone-flaggade torrlastfartyget ”Razoni” är lastat med 26.000 ton ukrainsk majs med destination Tripoli i Libanon.

Enligt ett pressmeddelande från Ukrainas minister för infrastruktur Oleksandr Kubrakov, väntade på måndagen åtminstone sexton andra fartyg på sin tur att lämna hamnen i Odessa med spannmål ombord. Farleden från Odessa har enligt uppgift röjts från minor.

Enligt det avtal mellan Ryssland, Ukraina, Turkiet och FN som fattades förra veckan, ska Turkiet övervaka trafiken till och från Odessa och ett par andra ukrainska hamnar i regionen. Fartygen klareras via ett kontrollcentrum i turkiska Istanbul.

Turkiska Bosporen är det enda sundet som förbinder Svarta havet med Medelhavet och de stora oceanerna. Trafiken från och till Svarta havet ska enligt avtalet kontrolleras med avseende av förbjuden last, som exempelvis vapen och bomber.

Känsligt avtal med stora risker

Kontrollerna genomförs framför allt efter krav från Rysslands regering. Från rysk sida har man hävdat att Ukraina kan försöka använda intäkterna från spannmålsleveranserna till att skaffa nya vapen.

Det nu överenskomna avtalet omfattar de ukrainska hamnarna Odessa, Tschornomorsk och Juschny. Överenskommelsen hann redan råka i gungning, då Ryssland förra veckan besköt hamnen i Odessa. Men nu har trafiken alltså inletts.

Syftet är att frakta möjligast stora mängder spannmål från Ukraina ut till världsmarknaden och länder i Afrika och Asien där risken för hungersnöd är överhängande. Ukraina betraktas som en av världens viktigaste kornbodar men kriget har hittills stoppat exporten.

Det är fortfarande oklart hur stora mängder spannmål Ukraina förmår exportera på basen av den aktuella överenskommelsen. Enligt Ukrainas minister för infrastruktur Oleksandr Kubrakov kommer transportvolymerna är öka märkbart.

I ett pressmeddelande uppgav Kubrakov på måndagen att myndigheterna har fått in ett stort antal förfrågningar om tillstånd för fartyg att angöra hamnarna. Målet är att Ukraina snart ska exportera spannmål med full kapacitet.

Ont om plats för spannmål

Enligt landets myndigheter ligger fortfarande 20 miljoner ton spannmål från fjolårsskörden i Ukrainska lager i väntan på export. Hamnarna blockerades i februari i samband med Rysslands invasion i landet.

Sedan hamnarna blockerades, har myndigheterna försökt exportera ukrainsk spannmål med långtradare, per järnväg eller med flodpråmar. Avsaknaden av en fungerande infrastruktur har emellertid försvårat användningen av alternativa transporter.

Kapaciteten till lands är blygsam och frestar hårt på ekonomin. Ukrainas regering och landets spannmålsodlare hoppas att den första fartygstransporten ska medföra ett genombrott som kan återuppliva landets export av spannmål.

Lagringskapaciteten i Ukraina har hittills varit tillräcklig men både myndigheter och spannmålshandlare varnar för tilltagande svårigheter, då årets nya skörd snarast borde lagras. I annat fall hotar spannmålen att fördärvas.

President Volodymyr Zelenskyi befarar emellertid att årets spannmålsskörd riskerar att halveras, som en följd av den ryska invasionen i landet. Vi försöker med alla medel förhindra en matkris, sade Zelenskyi i veckan.