Jordbruk SLC

Förhöjd utjämningsreservering bör gälla redan nästa år enligt SLC

SLC vill att den förhöjda utjämningsreserveringen gäller redan från och med beskattningsåret 2019. Det säger verksamhetsledare Jonas Laxåback om finansministeriets färska utkast till lagförslag om en förhöjning av utjämningsreserveringen i jordbruksbeskattningen till 25.000 euro. I dag är reserveringen 13.500 euro.

Man får dra av utjämningsreserveringen från jordbrukets nettoinkomst, det vill säga det som blir kvar efter att man dragit av utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande från de skattepliktiga jordbruksinkomsterna.

Avsikten är att man ska kunna använda utjämningsreserveringen för att investera i jordbruket. Regeringen kom i anslutning till budgetmanglingen i augusti i fjol överens om att höja taket för reserveringen. Motiveringen är att gården ska kunna genomföra nödvändiga investeringar, också fastän inkomsterna minskat. Man kan bokföra reserveringen som intäkt i fall man inte haft möjlighet att använda den.

Taket på 40 procent av jordbrukets nettoinkomst ändras dock inte. Likaså måste reserveringen användas för investeringar eller intäktsföras senast under det tredje skatteåret efter att man har gjort den.

SLC stöder själva förhöjningen, men är inte nöjt med tidtabellen.

– Vi vill att den träder i kraft så att den gäller redan skatteåret 2019 i stället för 2020, fastslår Jonas Laxåback. – MG