Allekirjoitustilaisuus Marttila Antas Essayah 09 01 2023  3
Den nationella stöduppgörelsen undertecknades i tisdags av producentorganisationerna MTK och SLC samt jord- och skogsbruksminister Sari Essayah. SLC representerades av vice ordförande Thomas Antas (till höger) eftersom centralförbundsordförande Mats Nylund samtidigt bevakade jord- och skogsbrukets ärenden i Bryssel. Till vänster MTK-ordförande Juha Marttila. FOTO: Tapio Luoma-aho/Jord- och skogsbruksministeriet
Jordbruk SLC

Förhandlarna nådde resultat om
den nationella stöduppgörelsen

Producentorganisationernas och jord- och skogsbruksministeriets förhandlare nådde i måndags ett förhandlingsresultat om den nationella stöduppgörelsen för år 2024.

De viktigaste satsningarna görs på kött- och idisslarsektorn där lönsamheten är bekymmersam.

– Vi är oroliga för att produktionsmängderna sjunker för nöt och lamm. Dessutom behöver efterfrågan på kalvar och kvigkalvar stimuleras. Därför föreslog SLC särskilt förhöjningar på nordliga enhetsstöden för dikor och tackor. Motsvarande förhöjningar kan göras på AB-områdets produktionskopplade stöd eftersom produktionsmängderna minskat, säger ordförande Mats Nylund.

Förhandlarna sökte även en modell för att kompensera skördebortfallet för de odlare som inte kunde skörda stärkelsepotatis senaste höst på grund av vädret.

– Förhandlarna enades om att reservera anslag för att trygga odlingen av inhemsk stärkelsepotatis genom att använda både nationella och EU-stödlösningar. Sökandet efter en modell för detta fortsätter, tillägger Nylund.

Dessutom kom förhandlarna överens om mindre förhöjningar av enhetsstöden till den enmagade sektorn och växthussektorn.