Jordbruk

Förbud mot att hålla fjäderfä och
andra tamfåglar utomhus 8.2

Det årliga förbudet mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus träder i kraft torsdagen den 8 februari. Syftet med skyddsåtgärden som pågår till slutet av maj är att förhindra fågelinfluensasmitta från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur, meddelar Livsmedelsverket.

Under förbudet mot utomhusvistelse (8.2-31.5) ska fjäderfä och andra fåglar antingen hållas inomhus eller så ska den utehägn som de använder vara genomgående inhägnad och täckt med ett tillräckligt tätt nät eller på något annat motsvarande sätt. Syftet med skyddet är att förhindra att fågelinfluensan sprids från vilda fåglar till tamfåglar under vårflyttningen, men det skyddar också fåglarna mot andra smittsamma sjukdomar, såsom Newcastlesjuka eller salmonella.

Om fjäderfän eller andra fåglar har tillträde till en på ovan nämnt sätt skyddad utehägn, skall den lokala kommunalveterinären underrättas om detta på förhand. Skyddsbestämmelserna gäller inte friflygningar från duvslag, ratiter (bl.a. strutsar och emuer) eller djurparker. Skyddsskyldigheten gäller husdjursgårdar och andra permanenta djurutställningar.

Om man hos fjäderfä eller andra fåglar upptäcker symptom som tyder på fågelinfluensa, dödlighet som avviker från det normala eller förändringar i produktionen, ska kommunal- eller länsveterinären omedelbart underrättas. Minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa. Vid behov sänder tjänsteveterinären in prover till Livsmedelsverket för undersökning.

Högpatogena influensavirusstammar, dvs. virusstammar som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä, förekommer fortfarande i stor utsträckning i Europa. Sjukdomsutbrott konstateras både hos fjäderfä och vilda fåglar.

Senast i januari konstaterades till exempel högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 på två fjäderfägårdar i södra Sverige och tre i Danmark. Livsmedelsverket uppmanar till att upprätthålla ett intensifierat sjukdomsskydd på fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser för fåglar.

I Finland konstaterades i fjol ett stort antal fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar på olika håll i landet. Massdöd bland vilda fåglar ska anmälas till den kommunala veterinären eller länsveterinären. Då fågelinfluensa misstänks levererar den officiella veterinären fåglarna till Livsmedelsverket.