Jordbruk

Förbindelsevillkoren för
ersättning för djurens
välbefinnande har publicerats

Nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2022. Ansökan öppnas i Viputjänsten 13.1.2022, meddelar Livsmedelsverket.

Nya åtgärder nästa år är välbefinnandeplaner och fri grisning. Mer information om åtgärderna ingår i förbindelsevillkoren om ersättning för djurens välbefinnande som har publicerats på webbplatsen livsmedelsverket.fi i medlet av december.

Gårdarna som ingår förbindelse om ersättningen för djurens välbefinnande måste följa förbindelsevillkoren från och med 1.1.2022.