Foderart 4919
Sören Stenroos i Malax odlar foderärter för första gången och foderärterna tröskas med en vanlig tröska.
Jordbruk Tema

Foderärterna mognade snabbt

Sören Stenroos, 32 år från Malax, tog över jordbruket år 2011 och odlar spannmål på 40 hektar. Han odlar korn, havre och vete och i år testade han för första gången foderärter.

Med ovädret som närmar sig västerifrån skördar Sören foderärterna på dryga tre hektar i rask takt tillsammans med fadern.

– De skulle skördas till sist, men på grund av värmen och torkan är ärtskidorna så sköra att jag är rädd att de går sönder i de kraftiga regnskurar som förutspåtts i samband med hård vind och åska och ärter som fallit till marken är till ingen nytta, säger Sören.

Anpassade för kallt klimat

De gula ärterna avsedda till djurfoder är av sorten Astronaute. Sorten är anpassad för det nordiska klimatet och ärterna har redan mognat i mitten av augusti.

De såddes den 8 maj i fuktig jord med en målsättning på 100 grobara plantor per kvadratmeter samtidigt som de gödslades med 100 kg Y3 konstgödsel per hektar. Normalt beräknar man att sorten behöver 100 dagar från sådd till skörd, men i år kunde ärterna skördas efter 94 dagar.

De skall sås på ett djup på 5–8 centimeter. Ärterna kan sås genast åkern blir farbar. De är inte frostkänsliga och klarar fuktig och kall jord och gror redan från plus 5 grader.

Ärter kräver mindre insatser under växttiden än till exempel spannmål. Sören har bara använt en ogräsbehandling och några gammaflylarver eller ärtvecklarlarver har han ännu inte sett i Malax.

Ogräsbehandlingen kan göras antingen just före ärterna kommer upp ur jorden eller efter uppkomst då ärterna är cirka 5-8 centimeter. Sören sprutade efter uppkomst och det misslyckades lite, ogräsen hade blivit lite för stora och den markverkande effekten uteblev i torkan.

Ärter är utmärkta i växtföljden, en bra jordförbättrare som bland annat minskar sjukdomstrycket i marken och dessutom lämnar ärterna rikligt med kväve i jorden vilket minskar på följande års gödslingsbehov.

Ersätter importerad soja

Fukthalten på ärterna efter skörd låg på 17-18 procent, vilket är i torrare laget, eftersom ärterna lätt kan gå sönder i skördetröskan om de är för torra. Nu ska de torkas så att de kommer under 15 procent, torkningen sker med lägre temperatur än för spannmål eftersom ärternas skal kan spricka vid för hög temperatur.

De har en hög proteinhalt på cirka 23 procent och är ett inhemskt alternativ till den importerade sojabönan, ärterna används till svin-, nöt- och broilerfoder. Priset ligger på cirka 205 euro per ton och säljs till A-foder i Koskenkorva som köper omkring 10 miljoner kilogram ärter per år.

Sörens ärter gav en bra skörd på 4,4 ton per hektar och en hektolitervikt på 85.

Det stora intresset för jordbruk är drivkraften och skulle det vara ekonomiskt möjligt kunde Sören bli jordbrukare på heltid, men då krävs mera åkermark och det är väldigt svårt, nästan omöjligt, då inget är till salu i Malax med omnejd.

Nu kombinerar han jordbruket med anskaffning och utveckling åt Österbottens Kött och spannmålsinköp och foderförsäljning åt A-Foder. Han är ordförande i ÖSP:s Ungdomsutskott och i Mellersta Österbottens Unga Producenter, nybliven familjefar och blivande agrolog.

Foderart 4901
Försommarens torka har bidragit till en betydligt lägre skörd och det är nog havren som tagit mest skada av det torra vädret, men ärterna har gett en bra skörd på 4,4 ton per hektar, säger Sören Stenroos.