7946960 Istanbul326
FN:s generalsekreterare António Guterres besökte nyligen den så kallade Istanbul-korridoren, som tryggar exporten av spannmål från Ukraina. FOTO: FN
Jordbruk Globalt

FN-chefen kräver
fri tillgång till rysk gödsel

FN:s generalsekreterare António Guterres prisar Istanbul-korridoren för exporten av spannmål från Ukraina. Men helt nöjd är Guterres inte. Han anser att Ryssland borde öppna exporten av gödselmedel.

Senaste veckoslut avslutade FN:s generalsekreterare António Guterres sin resa i Europa med ett besök i Turkiets huvudstad Istanbul. Där steg han i en lotsbåt som tog honom ut i Marmarasjön på gränsen mellan Medelhavet och Svarta havet.

Lotsbåten förde Guterres med följe till det FN-chartrade fartyget ”Brave Commander”, som var på väg ut genom Bosporen med 23.000 ton ukrainskt vete till Etiopien. Han betecknade händelsen som en ”intrycksfull och inspirerande operation”.

Tillsammans med de turkiska värdarna besökte generalsekreteraren det gemensamma centrumet JCC, som har till uppgift att samordna och övervaka exporten av ukrainsk spannmål till världsmarknaderna.

Avtal med skavanker

Guterres prisade initiativet, som äntligen gör det möjligt att exportera ukrainsk spannmål, som nödvändigt behövs på alla håll i världen. Positivt är också att avtalet tillåter Ryssland att exportera spannmål, trots västländernas sanktioner.

Parallellt underströk Guterres de brister i avtalet som fortfarande hänger kvar och förhindrar den fria distributionen av livsmedel. Avtalet har enligt honom en allvarlig hake till nackdel för Ukraina och fyller inte tillfredsställande sin funktion.

Enligt Guterres borde exporten av ryska gödselmedel involveras i avtalet. Så länge denna brist består, är risken stor att en ny matkris står för dörren redan nästa år. Detta äventyrar tillgången på livsmedel och rubbar balansen på marknaderna.

Gödseln är en viktig fråga, underströk generalsekreteraren. Balansen måste återställas för att lugna ned marknaderna. Exporten från Ukraina och Ryssland borde starta igen, trots sanktionerna från väst.

Exporten av jordbruksprodukter via Ukrainas hamnar i Svarta havet har varit blockerade i månader. Den 22 juli undertecknade länderna via FN:s förmedling det aktuella avtalet med Turkiet om export av ukrainsk spannmål över tre hamnar.

Förvaringen av omkring 20 miljoner ton spannmål som ligger i ukrainska lager har länge varit ett problem. En separat avsiktsförklaring mellan FN och Ryssland har nu undertecknats, som parallellt ska främja exporten av ryska livs- och gödselmedel.

Exporten av spannmål ut i världsmarknaderna löper efter smärre startsvårigheter relativt friktionsfritt över tre ukrainska hamnar. Sedan avtalet trädde i kraft, har ett drygt trettiotal fartyg och mer än 650.000 ton spannmål passerat kontrollen i Istanbul.

Ukraina blir inte av med sitt vete

Ukraina förutsätts snarast exportera sin lagrade spannmål men problemet är inte så enkelt att lösa, vilket nyhetsportalen Deutsche Welle konstaterar. Det är ont om redare som är beredda att betala höga försäkringspremier för anlöp i ukrainska hamnar.

Redarna måste lägga ut höga riskpremier för fartyg som anlöper de aktuella hamnarna som har öppnats inom ramen för avtalet. För fraktens ägare är det fortfarande betydligt billigare att köpa spannmål från en rysk hamn.

Ryssland kalkylerar detta år med en rekordstor veteskörd på 90 miljoner ton. De ryska exportörerna har möjlighet att spela ut Ukraina med priset. Ukraina är i underläge och har dessutom nackdelen att landets spannmålslager är fyllda med fjolårsskörden.