Jordbruk Livet på landet

FM i plöjning ordnas i Kimito i höst

Kimito lantmannagille är värd för årets upplaga av finska mästerskapen i traktorplöjning. Tävlingarna ordnas 30.9-1.10 på Brusaby. Samtidigt ordnas också nordiska mästerskapen i traktorplöjning för juniorer.

Förberedelserna för evenemanget är i full gång. För tillfället skaffar man sponsorer och samarbetspartners.

– Det gäller att skaffa de resurser som behövs för att ordna tävlingarna, säger lantmannagillets ordförande Claus Blomberg.

Aktiva i lantmannagillet jobbar med de praktiska arrangemangen i samarbete med personal från Axxell Brusaby. Närmare 20 hektar åkermark vid Brusaby har reserverats som tävlingsområde.

Det är inte första gången som plöjnings-FM ordnas i Kimito, senast tävlingarna ordnades på orten var 2002. Men man står ändå inför en ny situation i och med att det ställs helt andra krav på dagens arrangemang.

När det handlar om ett stort publikevenemang måste det bland annat finnas en räddningsplan och personal som kan ge förta hjälpen i fall en olycka inträffar.

Plöjnings-FM bukar i snitt locka en publik på 600-1000 besökare per dag. Men i Kimito vill man vara snäppet vassare.

Utöver tävlingarna i traktorplöjning ordnas också en utställning av lantbruksmaskiner. Dessutom ordnas maskindemonstrationer och demonstrationer i sockerbetsupptagning.

– Vi satsar ordentligt på evenemanget och räknar med att det ska locka fler besökare. Vi hoppas på över 1.000 besökare per dag, säger Blomberg.