Jordbruk EU Marknad

Flytande ladugård tar form i Rotterdam

Världens första flytande ladugård i holländska Rotterdam börjar nu ta form. Tre betongflottar som ska bära 40 mjölkkor med tillhörande utrustning och foder har bogserats på plats. Om allt går bra kan korna flytta in i slutet av detta år.

Visionen är att etablera urbana bondgårdar i anknytning till stora städer. De korta transportvägarna ska garantera att kunderna får färska produkter. Eftersom marken i städerna är dyr, bygger man på vattnet.

Projektet initierades redan 2015 av Peter van Wingerden, som startade projektet Floating farm med två kompanjoner. Då uppskattade initiativtagarna att ladugården skulle tas i bruk redan följande år.

Så enkelt gick det tydligen inte. Den optimistiska tidtabellen är starkt försenad. Först denna sommar börjar projektet ta konkretare former. Det holländska uppstartföretaget nämner inga orsaker till förseningen.

Teknologi och ekonomi

I vilket fall som helst ska Floating Farm härbärgera 40 Montbéliarde-mjölkkor på en yta av 40 x 32 meter. Korna ska i lösdrift ströva runt i byggnadens övre våning som ska täckas med ett glastak som går att fällas upp vid vackert väder.

Sommartid ska korna också ha tillgång till en 2.500 kvadratmeter stor gräsplätt på stranden som nås via en landgång. Mjölkningen sker automatiskt med hjälp av mjölkningsrobotar. Mjölken leds ned till ett mikromejeri i ladugårdens nedre våning.

Den dagliga mjölkproduktionen uppskattas till något mellan 600 och 1.000 liter mjölk per dygn. Förutom mjölk, ska företaget producera smör, ost och grädde, som saluförs i en egen gårdsbutik.

Kornas urin samlas i rännor och flyter ned i en tank. En robot städar undan gödseln som pumpas in i ett biogaskraftverk som alstrar el och värme. Solceller på taget producerar tilläggsenergi.

På flotten finns stora tankar för regnvatten som används för att vattna korna. Led-armaturer i den nedre våningen belyser odlingar av färskt gräs som tas till vara som djurfoder.

Kostnaderna för projektet uppskattas till omkring 2,6 miljoner euro. En del av kostnaderna täcks av sponsorerade medel. För byggnadsarbetena anlitas inhemska företag som är specialiserade på flytande byggnader och växthuskonstruktioner.

Van Wingerden har via sitt företag Beladon en lång erfarenhet av flytande byggnader som villor, hotell och restauranger. Satsningen på en flytande ladugård medför givetvis mycket speciella krav men de anses inte vara omöjliga att uppfylla.

Visionen är att etablera bondgårdar i anknytning till större städer som en funktion av den tilltagande urbaniseringen. Van Wingerden vill inte konkurrera med dagens producenter utan snarare öppna nya optioner för framtiden.

Branschen förändras

Inom branschen behövs en hel del nytänkande. Konsumenterna har börjat föredra närproducerade livsmedel. Då är flytande jordbruk ett alternativ, åtminstone i länder där odlingsmark är knapp, resonerar initiativtagarna.

Längre fram hägrar redan en hönsgård som bygger på ett liknande koncept. Holländarna har också fått förfrågningar från Singapore och kinesiska städer, som har svårigheter att anvisa centralt belägen tomtmark som lämpar sig för jordbruksproduktion.

Enligt projektörerna förutsätter förändrade handelsmönster i framtiden en innovativ infrastruktur inom matproduktionen. Städernas roll kommer att förändras. Det kräver ett helt nytt grepp på logistiken.

I dag är Rotterdam är viktig hamnstad som servar ett massivt utbud av container- och oljetransporter. Men teknologin förändrar samhället. Rotterdam måste vara mer än bara en hamnstad, menar Van Wingerden.