Socker A Webben
Det finns många fördelar med att odla sockerbeta i år. Priset för 2023 höjdes betydligt från i fjol och det är Fredrik Ström, ordförande för ÖSP:s sockerbetsutskott, nöjd med. Nu hoppas han och Sucros att det kommer fler odlare. Fabriken i Säkylä har nämligen kapacitet för mer sockerbetor.
Tema

Fler sockerbetsodlare behövs

En gröda som passar bra i växtföljden. Ett fastslaget pris för 2023 som gör att odlaren kan kalkylera. Sockerbetan är i ropet och i Österbotten hoppas man på nya odlare. En handfull nya odlare har visat intresse, säger Fredrik Ström, ordförande för ÖSP:s sockerbetsutskott.

Redan förra sommaren kom Sucros och sockerbetsodlarna överens om priset för 2023. Baspriset höjdes betydligt till 42 euro per ton.

– Det var ett pris som vi odlare var nöjda med. Sucros fabrik i Säkylä har större kapacitet än vad det odlas nu i Finland och därför ville man ge tydliga signaler åt odlarna. Själv är jag ganska nöjd med det priset, säger Fredrik Ström, sockerbetsodlare i Solf i Korsholm och ordförande för ÖSP:s sockerbetsutskott.

Det högre priset var också en signal till nya odlare. År 2022 var sockerbetsarealen i Österbotten cirka 550 hektar och enligt Ström har potentiella nya odlare visat intresse under vintern.

– Kontrakten skriv mellan odlaren och Sucros och jag har inte insyn i hur många nya odlare som börjar i år. Men jag vet åtminstone om en handfull som kanske börjar odla i år. Det vore mycket välkommet att öka odlingsarealen, för det gynnar alla odlare här i Österbotten att vi blir fler.

Själv har Ström odlat sockerbetor under hela sin tid som aktiv jordbrukare. Sockerbetan är en specialväxt som han tycker om att odla främst på grund av sitt stora odlingsintresse.

– Sockerbeta är ett alternativ till ensidig spannmålsodling och passar bra i växtföljden. Det är också en gröda som kräver intresse och det finns också utmaningar med sockerbeta. Som odlare är det också skönt att veta att hela skörden kommer att levereras till ett fastslaget pris, konstaterar han.

Gör gårdsvisa kalkyler

Trots ett högre pris betonar Ström vikten av att alla gör egna kalkyler för den ena gården.

– En ny odlare måste se till sin egen gårds förutsättningar att odla och göra individuella kalkyler.

Trots att fördelarna med sockerbeta är många just nu har det under de senaste veckorna kommit några politiska bakslag. Undantaget för sådd av frön från betad sockerbeta för medel som innehåller neonikotinoider gäller inte längre efter den här odlingssäsongen.

– Det innebär en utmaning och blir en extra kostnad i mer växtskydd mot insekter, konstaterar Ström.

Nyligen blev det också klart med transportstödet som har ett tak på 20.000 euro på tre år.

– Transportstödet blev höjt, men enligt de minimis-stödets regler kan vi som har längre transporter till fabriken i Säkylä inte tillgodogöra oss hela stödet. Många odlare här med stora kvoter kommer nå taket snabbt och det innebär en ekonomisk förlust. Vi fortsätter föra diskussioner om transportstödet, förklarar han.

En ny odlare drabbas däremot inte lika hårt de första åren.

– En som börjar odla nu har inte använt hela sitt stöd och får ut maxstöd under det första och andra året. Så nya odlare drabbas inte direkt av detta.

Kan köpa tjänster

Trots de här politiska bakslagen tror och hoppas Ström att odlingsarealen av sockerbeta ökar. Förutsättningar finns också för odling i Nyland.

– Men det har inte tagit fart där på samma sätt som här i Österbotten de senaste åren. Här har det också skett maskininvesteringar som gör att nya odlare kan köpa exempelvis sådd och skörd på entreprenad. Så en ny odlare behöver inte investera i dyra maskiner, säger han.

I år firar sockerförädlingen 70 år i Finland. Sedan dess har odlingstekniken utvecklats och skördarna är i dag på en helt annan nivå än förr.

– Medelskördarna har ökat betydligt. Då vi började odla sockerbeta i Finland låg medelskörden på cirka 25 ton per hektar. I fjol blev det en riktigt god medelskörd i Finland på 43 ton per hektar. Det säger en del om utvecklingen.

Intresserade nya odlare kan ta kontakt med Sucros sockerbetskonsulent Peter Fritzén.