Jordbruk Globalt Marknad

Fler fall av svinpest i Kina

Tre nya fall av afrikansk svinpest har redan påträffats i Kina. Svinpest har upptäckts i ett slakteriföretag som tillhör världens största grisköttsproducent WH Group. Dessutom rapporteras svinpest från staden Lianyungang i en besättning med 615 grisar.

Kinas första fall av svinpest rapporterades redan för ett par veckor sedan i en besättning med 383 grisar i närheten av staden Shenyang i den nordostkinesiska provinsen Liaoning, inte långt från gränsen till Nordkorea.

Följande fall upptäcktes nyligen i ett slakteri som tillhör WH Group, på ett avstånd av omkring 1.000 km från Kinas första utbrott av svinpest. Myndigheterna har uppmanat WH Group att stänga slakteriet för att stoppa svinpestens utbredning.

Det tredje fallet inom en månad rapporterades ett par dagar senare från staden Lianyungang i östra Kina, rapporterar Reuters. Svinpesten hade dödat 88 grisar i en besättning med 615 grisar.

Trots alla försiktighetsåtgärder är de kinesiska myndigheterna bekymrade över utvecklingen. Risken är överhängande att den ytterst smittosamma svinpesten ska få fotfäste i Kinas enorma population av grisar.

WH-slakteriet ska nu rengöras och hållas stängt i minst sex veckor. Koncernens övriga slakterier är emellertid inte drabbade. Koncernen har dessutom skärpt alla försiktighetsåtgärder för att förhindra att smittan sprider sig.

De tre kinesiska svinpestfallen är alla lokaliserade till de östra delarna av landet men ligger ändå geografiskt sett relativt långt från varandra. Det tyder på att svinpesten kan sprida sig snabbt i Kina, som har världens största population av tamgrisar.

Enligt branschens analytiker dödades 8.000 kinesiska grisar direkt efter det första utbrottet av svinpest i landet. De nya fallen riskerar att påverka konsumenternas förtroende för griskött och grispriset i allmänhet.