Ekofish
Yrkesfiskaren Sebastian Höglund siktar på maritimt fiskodlande utanför Jakobstad med start våren 2019. Här står han framför hanterings- och försäljningshallen vid Ådö fiskehamn.
Landsbygdsnäringar

Fiskodling till havs modern nisch för Jakobstadsföretaget Ekofish

Om allt går enligt planerna börjar företaget Ekofish och yrkesfiskaren Sebastian Höglund från Jakobstad odla fisk i havsmiljö utanför Jakobstad våren 2019. Det är främst odling av regnbågslax som Höglund har i tankarna. Men även sikproduktion är ett intressant alternativ, framhåller han.

Högsommarsolen gassar för fullt och havsvindarna är sällsynt behagliga och milda. Det är en måndagseftermiddag i mitten av juli och platsen är Ådö fiskehamn utanför Jakobstad. Yrkesfiskaren Sebastian Höglund har just lagt till med sin båt i hemmahamnen.

– Jag har precis tagit upp laxfällorna, säger Höglund som har fiskat lax och sik som ett professionellt värv under de senaste fem-sex åren.

I ett par års tid har Sebastian Höglund haft en idé om att anlägga en fiskodling till havs utanför Jakobstad. Visionerna har småningom resulterat i företaget Ekofish.

– Dynamohuset i Närpes och konsulten Jonas Harald har varit en viktig inspirationskälla i sammanhanget. Man har arrangerat intressanta studiebesök till fiskodlingar både i Finland och utomlands. Den senaste resan gick till Färöarna där

för övrigt 95 procent av inkomsterna kommer från fisket.

Det är öppna havsvyer som gäller i det tilltänkta fiskodlingsområdet som ligger två kilometer bortom Kallans fyr – som i sin tur är belägen nära det populära utflyktsmålet Mässkär.

– Det handlar om en areal på 50 hektar som vi arrenderar. De lokala myndigheterna har redan gett grönt ljus för projektet. Fortfarande gör dock Regionförvaltningsverket utredningar. Det handlar om olika slags mätningar och rapporter, säger Höglund.

Siktar på start våren 2019

Sebastian Höglunds aktuella ambitioner är att komma igång med det maritima fiskodlandet under våren 2019 ifall alla officiella klartecken har getts.

Inom ramen för Ekofish samarbetar Höglund med kollegan Andreas Segervall från Jakobstad. Målet är också att få med ytterligare några yngre österbottniska fiskare i projektet framöver, säger han.

– Det finns klara fördelar med att driva fiskodlingar till havs. Vattentemperaturen och syresättningen medför att själva miljön är hälsosammare. Samtidigt behövs det personalresurser för att upprätthålla verksamheten – speciellt om den signifikanta våghöjden överstiger en meter.

De inhemska havsodlingarna är främst koncentrerade till sydvästra Finland och Åland. Ekofishs nya anläggning kommer i sin tur att fylla ett tomrum i avsnittet mellan Kristinestad och Uleåborg.

– Odlingsområdet ska vara tydligt avgränsat med bojar och det ät också synligt på sjökartor, säger Höglund.

Höglunds intentioner är att börja producera regnbågslax, men också framtida sikodling intresserar honom. Att skapa en miljö där det finns både odlad och vild sik tilltalar honom.

– Vi ska plantera ut yngel som hämtas från Lappland där de har vistats i älvmiljöer. Fisken ska utfodras med foder som är baserat på foderströmming. Det är en intressant och mera miljövänlig lösning som är en konsekvens av att Finland har de strängaste lagarna för fiskerinäringen inom hela EU. Det är samtidigt ett exempel på genialt kretsloppstänkande och effektiv återanvändning. Det här systemet gagnar också till exempel strömmingsfiskarna, fortsätter Höglund.

Säl- och skarvproblemet är väl en ganska ofrånkomlig utmaning att tampas med i samband med det här projektet?

– Säl och skarv är besvärliga problem, tveklöst. Men man kan dessutom komma ihåg att det faktiskt finns lokala aktörer som till exempel framställer utmärkta sälskyddsnät.

Odlingssäsongen pågår under den isfria säsongen – i praktiken mellan april-maj och oktober-november.

– Vårt mål att kunna producera 600 ton fisk under en tidsperiod av 7-8 år, säger Sebastian Höglund.

Behövs mera råvaror för förädlingsindustrin

Apropå fiskodlingar till havs tror Sebastian Höglund att alternativet kan komma att bli vanligare i Finland i framtiden.

– Det behövs framför allt mera råvaror till fiskförädlingsföretag. Det vore också viktigt med tanke på att den inhemska fiskproduktionen är alltför låg. Endast 18 procent av den fisk som konsumeras i landet idag är av inhemskt ursprung. Istället importerar vi exempelvis norsk lax till ett värde av 350 miljoner euro årligen, säger Höglund.

Höglund säger att han överlag har fått positiv feedback från den egna yrkeskåren och det österbottniska fiskarförbundet.

– De äldre fiskarkollegorna är väl medvetna om de utmaningar som finns idag. De ser därför positivt på det här projektet.

En och annan kritisk röst har också kommenterat fiskodlingsprojektet.

– Det är klart att det finns olika åsikter om det hela. Men till exempel i fråga om utsläpp av kväve och fosfor är de spår som verksamheter av det här slaget lämnar efter sig minimala. I jämförelse med övergödningen av Östersjön är problemet inte så stort, uppfattar jag.

Sebastian Höglund lägger ut texten lite grand om yrkesfiskandet i Österbotten och dess förutsättningar.

– Det finns i princip otroligt bra förutsättningar för kustfiske i de här trakterna. Men yrkesfiskarna blir allt färre och åldersstrukturen är allmänt ogynnsam. Endast ett fåtal aktiva fiskare är under 40 år.

– Ett grundproblem är de stränga laxkvoterna som EU genererar. Man kan bara fånga ett visst antal fiskar, säger Höglund.

Höglunds hemmahamn Ådö fiskehamn är numera centrum för färre än 20 professionellt fiskande aktörer. Hamnen är profilerad som ett lokalt fiskcentrum i Jakobstad. Det handlar om såväl mottagning, hantering och rensning som förädling och försäljning av fisk.