Fiskenaringen
Veckans Tok

Fiskenäringen

– Visste du att fiske räknas till de gröna näringarna såsom jord- och skogsbruket?
– Det är väl inte så svårt att förstå, du skulle se hur haven ser ut i sommarvärmen!