Jordbruk SLC

Finska Hushållningssällskapet
och SLC Åboland håller
höstmöte 27.11

Finska Hushållningssällskapet och SLC Åboland håller sina respektive höstmöten i Kasnäs på Kimitoön måndagen den 27 november.

Dagen inleds med samling och kaffe kl.9.30. Finska Hushållningssällskapets höstplenum öppnas av ordförande Torolf Karlsson kl.10.00. Därefter följer SLC Åbolands höstmöte, som öppnas av ordförande Thomas Lindroth kl.10.45.

Efter ordinarie mötesförhandlingar presenterar hotellchef Tanja Liljeqvist familjeföretaget på Kasnäsudden och därefter bjuds det på lunch kl.12.00.

Efter lunchen berättar Södra skogsrevirets utvecklingschef Henrik Holmberg om virkesmarknaden och vilka alternativ man har som skogsägare. SLC:s skogsombudsman Anders Portin redogör sedan för förändringar i skogsbrukspolitiken och hur det påverkar din skog.

Dagen avslutas med att FHS:s växtodlingsrådgivare Nora Lindroos informerar om aktuellt inför växtodlingssäsongen 2024.

Gratis busstransport ordnas tur-retur från Korpo till Kasnäs. Bussen startar från Korpo, Hjalmars kl.05.45, Galtby 06.00, Bustis i Pargas ca 07.30, Arkadia Kimito ca 08.30, med möjlighet att stiga på längs vägen. Anmälan till busstransport senast 22.11 till Helena Fabritius, tfn 040-5110886.