Jordbruk

Finska Hushållningssällskapet firar 225 år

Finska Hushållningssällskapet firar 225 år av lantbruksrådgivning med jubileumsseminarium 29.11 i Åbo.

Lantbruksrådgivning via organiserade lantbruks- och hushållningssällskap har bedrivits i Finland redan i 225 år. Finska Hushållningssällskapet grundades i samband med kung Gustav IV Adolfs födelsedag den 1 november 1797.

Sällskapet är därmed det äldsta officiellt sanktionerade av de hushållningssällskap som tillkom inom det dåvarande Sveriges gränser och den nästäldsta fortfarande verksamma föreningen överlag i Finland.

Tisdagen den 29 november firar Finska Hushållningssällskapet 225 år av lantbruksrådgivning med jubileumsseminarium kl.13-16.30 på Kåren i Åbo. Statsmaktens hälsning framförs av Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Som moderator för seminariet fungerar riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

Sällskapets tidigare direktör Jörgen Grandell ger en historisk tillbakablick som vägkost för framtiden och MTK:s linjedirektör Johan Åberg redogör för CAP23, jordbrukets framtidsutsikter och försörjningsberedskapens betydelse.

Verksamheten har under drygt tvåhundra år tagit sig olika former och uttryck, men försörjningsberedskap, ekonomi och utvecklandet av odlandet har alltid varit centrala frågor inom lantbruksrådgivningen. Synnerligen aktuella frågor ännu idag.