Livet på landet

Finlands Svenska 4H
byter verksamhetsledare

Efter ett mångårigt arbete inom organisationen lämnar Camilla Wahlsten posten som verksamhetsledare för Finlands Svenska 4H. Finlands Svenska 4H och Svenska lantbrukssällskapens förbund tackar Wahlsten för det arbete som hon gjort för att utveckla 4H organisationen.

Rekryteringen av en ny verksamhetsledare kommer att inledas inom kort. Under tiden sköts de operativa uppgifterna inom Finlands svenska 4H av verksamhetsledarens ställföreträdande Bettina C. Lindfors.

Finlands Svenska 4H är en ekonomiskt autonom avdelning inom Svenska lantbrukssällskapens förbund.