Mtk Akervaxt 3
Ett sjuttiotal växtodlare hade samlats i Helsingfors på tisdagen för att diskutera den finländska spannmålsodlingens utmaningar. I förgrunden fr.v. Erik Oljemark, Bengt Nyman, Johan Holmström, Mats Lundqvist och Kim Forsman.
Jordbruk Marknad

Finlands spannmålsodlare
växlar upp och tar sig an
framtidens utmaningar

MTK:s åkerväxtutskott samlade ett sjuttiotal växtodlare till Helsingfors på tisdagen. Träffen samlade odlare från MTK:s samtliga regionförbund och även en del SLC-medlemmar från sydkusten.

– Det turbulenta marknadsläget för produktionsinsatsernas del samt kriget i Ukraina och det som det medför gör att vi måste träffas nu, säger MTK:s spannmålsombudsman Max Schulman.

Schulman är ändå hoppfull. Dels handlar det om att se vilka möjligheter som finns i EU:s nya ”green deal” och att försöka se hur den finländska spannmålssektorn kommer att se ut i framtiden.

– Eftermiddagen kommer långt att gå till att se vilka nya sätt det finns för att sköta intressebevakningen för spannmålssektorn i framtiden, säger han.

Ordföranden för MTK:s åkerväxtutskott Esa Similä redogjorde också för MTK:s och SLC:s gemensamma åkerväxtstrategi.

Mtk Akervaxt 2
Taneli Rytsä är mäklare vid Northstar Brokerage i Köpenhamn och tog bland annat upp de förändringar som läget i Ukraina medför för den globala och europeiska spannmålshandeln.

Kriget i Ukraina har en betydande inverkan

Taneli Rytsä från Northstar Brokeridge i Köpenhamn beskrev de globala marknadsrörelserna för produktionsinsatsernas och spannmålens del.

– Läget i Ukraina inverkar mycket här i Europa, i synnerhet för vissa proteingrödor, säger han.

De flesta hamnarna i Svarta Havs-området är blockerade just nu. De ukrainska är blockerade eller bombade och Ryssland har stängt sina egna.

– Många europeiska länder men också asiatiska är beroende av den ukrainska solrosoljan, solroskrosset och majsen. Inte heller vetets inverkan är betydelselöst, säger Rytsä.

Mtk Akervaxt 4
Specialforskare Csaba Jansik vid Naturresursinstitutet Luke höll ett föredrag om två olika framtidsstrategier för den inhemska spannmålssektorn. En produktion som beaktar de nya krav som bland annat EU:s green deal för med sig och därmed bättre balanserar gentemot den inhemska användningen är kärnan i strategierna.

En bättre balans är central

Csaba Jansik är specialforskare vid Naturresursinstitutet Luke och han har gjort en utredning kring två framtidsscenarier för Finlands spannmålssektor.

– Båda scenarierna har samma grundtanke, men den ena är aning mera drastisk än den andra. I grund och botten handlar det om att minska den finländska produktionen till den nivå som den inhemska användningen ligger på. Och det här kommer rätt så långt att ske på grund av de krav som EU:s nya ”green deal” medför, men också om man uppfyller de målsättningar som Finland exempelvis gällande ekologisk odling, säger han.

Också odling av oljeväxter och andra proteingrödor kan hjälpa till att balansera upp spannmålsmarknaden.

– Med en produktion som möter den inhemska användningen får odlarna en bättre position på marknaden. Dessutom kan man lägga till vädervariationerna och det utslag de ger utanpå det här, säger Jansik.

Ukrainas spannmålsexport (andel av den totala världshandeln):

Solroskross 61 procent
Solrosolja 50 procent
Majs 18 procent
Raps 16 procent
Vete 12 procent
Korn 12 procent
Solrosfröutsäde 9 procent
Sojabönor 1 procent