Jordbruk Globalt

Finland medverkar vid
transport av ukrainsk spannmål

Finland ska stödja Världslivsmedelsprogrammet WFP:s spannmålsfartygs resa från Ukraina till Somalia. Samtidigt ökar Finland sitt humanitära bistånd till Afrikas horn där över 20 miljoner människor är i behov av mathjälp, uppger Utrikesministeriet.

Läget är speciellt drastiskt på Afrikas horn som drabbats av en rekordlång torka på grund av att fem regnperioder i rad har uteblivit. Över 20 miljoner människor är i behov av mathjälp.

Länderna på Afrikas horn är särskilt beroende av ukrainsk och rysk spannmål, och därför är den ryska invasionens konsekvenser ett hårt slag mot regionen. Finland avsätter nu 15,7 miljoner euro i humanitärt bistånd till regionen. Av denna summa går närmare sju miljoner euro via WFP.

– Det är avgörande att spannmålstransporterna från Ukraina till Afrikas horn får fortsätta. I denna fråga medverkar vi i Världslivsmedelsprogrammet WFP, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.