Skogsbruk EU

Finland lobbar i EU
för en hållbar bioekonomi

Bioekonomin ska ställas i centrum för den nya EU-kommissionens arbetsprogram, anser de skogrika EU-ländernas For Forest-grupp i ett gemensamt uttalande. Gruppen har grundats av de fyra skogrika medlemsländerna Finland, Sverige,...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera