Img 20190718 143703
Jordbruk SLC Livet på landet

Finländska matens dag firas 4.9:
Uppmärksamma dagen
med en banderoll!

Historiens första Finländska matens dag firades ifjol och även i år är alla finländare inbjudna för att uppmärksamma dagen fredagen den 4 september. Inom ramen för kampanjen uppmärksammas Gott från Finland-ursprungsmärket som ett kännetecken för finländsk mat.

Finländska matens dag kommer att synas i dagstidningar, sociala medier och som gatureklam såväl före som efter den 4 september. I kampanjen deltar såväl de företag som använder märket, olika samarbetsparter samt Föreningen Matinformation (Ruokatieto) som står bakom kampanjen.

SLC och MTK deltar även i firandet av Finländska matens dag genom att uppmuntra medlemmar och lokalavdelningar att till förmånliga avtalspriser beställa banderoller, åkerflaggor eller traktorsläpflaggor med Gott från Finland-märket.

Även de banderoller som SLC förmedlade till lokalavdelningarna ifjol uppmanar SLC att sätts upp så fort som möjligt. Avsikten är att åkerkanter, produktionsbyggnader, uthus och traktorer redan under sensommaren förses med banderoller och flaggor för att påminna om Gott från Finland-märket som ett kännetecken för inhemsk mat. Banderollerna och flaggorna får finnas uppsatta även senare under hösten för att påminna om den finländska maten för förbipasserande.

Uppmärksamma även dagen, banderollerna och flaggorna på sociala medier med hjälp av kännetecknet #finländskamatensdag och #gottfrånfinland.

Undantagstillstånd för medlemmar

Banderollerna och flaggorna med Gott från Finland-märket finns att beställas direkt från tryckeriets webbshop på adressen https://www.printscorpio.fi/mat_eget_land. Nätbutiken betjänar även på svenska och även produkterna finns med märkets svenska eller finska variant.

Banderollen, som är tillverkad av hållbar polyester, är 200x400 cm och kostar 48,08 € (+ postningskostnad). Åkerflaggan är 175x105 cm och kostar 24,09 € (+ postningskostnad). Traktorflaggan är av storleken 115x70 cm och kan köpas för 17,07 € (+ postningskostnad).

Gott från Finland-märket är i första hand ett förpackningsmärke på produkter som uppfyller märkets användningskriterier. Undantagsvis har SLC:s och MTK:s producentmedlemmar getts tillstånd att använda märket i marknadsförings- och kommunikationssyfte i samband med Finländska matens dag.

Var uppmärksam med att märket inte används på ett sätt som vilseleder konsumenter, det vill säga att flaggorna/banderollerna inte får användas i samband med försäljningen av produkter som inte har användarrätt till Gott från Finland-märket.

Om din gård t.ex. idkar direktförsäljning och inte normalt har användningsrätt till märket får banderoller eller flaggor inte placeras i anslutning till gårdsbutiken, men kan istället placerar t.ex. vid åkerkanten eller på en laduvägg i anslutning till odlingarna.

Mera information finns på: http://slc.fi/gottfranfinland