Jordbruk Marknad

Finländska grisköttsprodukter
får exporteras till Sydafrika

Sydafrika har godkänt att finländska upphettade produkter av griskött förs in på den sydafrikanska marknaden. Exporten till Sydafrika kan inledas omedelbart, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Att få exporttillstånd för upphettade grisköttsprodukter är en delseger i Finlands strävanden att få tillstånd för export av finländskt gris- och fjäderfäkött till Sydafrika. Exporttillståndet för upphettade produkter av griskött gör det möjligt att exportera till exempel korv och vissa andra charkuterivaror av griskött till Sydafrika.

I Sydafrika finns ett stort intresse för grillade produkter. Finländska korvar och charkuterivaror faller sydafrikanerna i smaken och lämpar sig väl till exempel för hotellfrukostar.

Jord- och skogsbruksministeriet tror att det nu beviljade exporttillståndet för upphettade produkter av griskött gör det lättare att slutföra marknadstillträdesprojektet för griskött, som inleddes redan 2011. Det kommer troligen att dröja längre innan exporttillstånd fås för fjäderfäkött.

Sydafrika är en intressant marknad för export av finländska livsmedel. Vid Finlands ambassad i Pretoria i Sydafrika fanns därför under 2019-2022 en befattning som specialsakkunnig, som bland annat hade till uppgift att främja export av finländska livsmedel till södra delarna av Afrika.