B34Ac298156B85Ab Org
VTT-forskaren Elviira Kärkkäinen brygger kaffe som odlats i cellkulturer. FOTO: VTT
Jordbruk

Finländska forskare
odlar kaffe i en bioreaktor

Kaffe går bra att odla hemma i Finland i cellkulturer. Det hävdar åtminstone forskare vid Teknologiska forskningscentralen VTT, som redan har avnjutit sitt första biotekniska kaffe. Laboratoriekaffet lär till och med smaka riktigt gott.

En kopp gott kaffe kan man alltid unna sig utan dåligt samvete – eller kanske ändå inte. Enligt VTT-forskarna är kaffe varken en hållbar eller ens etisk jordbruksprodukt. Odlingsarealen krymper på grund av klimatförändringen och hotar känsliga regnskogar.

Det är åtminstone ett seriöst argument att pröva mer uthålliga produktionsmetoder. Det går bra att producera kaffe i cellkulturer, hävdar Heiko Rischer som leder VTT:s försöksteam. Om allt går bra kan VTT:s biotekniska kaffe vara ute på marknaden inom fyra år.

Den bioteknologiska produktionen av kaffe startade med en cellkultur i laboratoriet. När cellinjen hade börjat växa, flyttades den till en bioreaktor för att föröka sig till en större mängd biomassa.

Upprepad optimering

I projektet deltog experter inom bioteknik, kemi och livsmedelsvetenskap. Forskarna analyserade sammansättningen av kaffecellernas, eller rättare sagt växtcellernas biomassa. För ändamålet utvecklades därefter en lämplig rostningsprocess.

Småningom började det nya kaffet hägra. En specialutbildad utvärderingspanel i kombination med vetenskapliga analysmetoder fastslog att den rostade kaffecellprofilen faktiskt hade många likheter med vanligt kaffe, både när det gäller doft och smak.

Man måste förstås erkänna att kaffeproduktion är en verksamhet som förutsätter upprepad optimering i närvaro av experter. Vårt forskarteam jobbade utgående från dessa premisser, fastslår Heiko Rischer.

Än så länge klassificeras alla livsmedel som produceras i laboratorier som experimentell mat och detta gäller förstås också biotekniskt kaffe. För att få marknadsföras i EU måste produkterna godkännas som så kallade nya livsmedel.

På motsvarande sätt måste produkter som saluförs i USA godkännas av FDA (Food and Drug Administration). Tekniskt sett baserar sig produkten emellertid på befintlig och väletablerad teknik, exempelvis bioreaktorer.

Ac93B8B809Cb7D0C Org
Den bioteknologiska produktionen av kaffe startade med en cellkultur i laboratoriet. När cellinjen hade börjat växa, flyttades den till en bioreaktor för att föröka sig till en större mängd biomassa. FOTO: VTT

Färdig produkt på bara fyra år

För att utveckla en kommersiell produkt måste odlingen av cellkulturer optimeras och skalas upp. Som följande etapp på vägen måste förfarandet och produkten godkännas av myndigheterna. Sedan är det bara att starta produktionen och sälja varan.

Rischer uppskattar att tillståndsprocessen kan genomföras inom fyra år. Kaffeprojektet är ett delmål i ett större projekt som går ut på att utveckla bioteknologiska produktionsalternativ för traditionella livsmedel.

För detta ändamål behöver vi flera olika värdceller, jämte växtceller också mikrober. Nu har vi visat att det går att framställa kaffe med biotekniska metoder. Det var faktiskt spännande att få njuta av den första koppen kaffe, medger Rischer.

Projektet är kopplat till VTT:s strategiska forskningsområden, som syftar till att finna lösningar på tidens stora utmaningar. Cellkulturer  betecknas som en chans att skapa en uthålligare livsmedelsproduktion.

VTT samarbetar med både mindre och större företag och stöder dem i produktutvecklingen. När allt kommer omkring kan detta resultera i mer  hållbara och hälsosamma livsmedel, menar Rischer.