Finansutskottet1
SLC:s centralförbundsordförande, riksdagsledamot Mats Nylund (Sfp), höll Svenska riksdagsgruppens anförande när riksdagens finansutskott offentliggjorde förslagen till riksdagens tilläggsanslag till statsbudgeten för 2019. Riksdagen röstar ännu om förslagen före julpausen.
Jordbruk

ProAgria, forskningen och vattenskyddsåtgärder får tilläggsanslag

Landsbygdsrådgivningen, i praktiken ProAgria, tilldelas 1,75 miljoner euro. 4H:s anslag höjs och blir 600.000 euro. Finlands yrkesfiskares förbund (FYFF) får ett anslag på 50.000 euro. Riksdagens finansutskott redogjorde för tilläggsanslagen förra fredagen och den här veckan kommer de att röstas om i riksdagen.

– Satsningarna på landsbygdsrådgivningen och yrkesfiskarna är bra, säger SLC:s centralförbundsordförande, riksdagsledamot Mats Nylund (Sfp), som är medlem av finansutskottet.

Nylund anser att viktiga frågor lyfts upp med hjälp av tilläggsanslagen.

– Jag är glad för att vårt målmedvetna arbete med att lyfta fram för oss viktiga frågor har burit frukt. Trots goda satsningar kan det ändå konstateras att budgeten som helhet är bristfällig ur ett Sfp-perspektiv, säger han.

Bland övriga tilläggsanslag hittas matprojekt och utveckling av livsmedelskedjan som tilldelas 450.000 euro. Av anslaget riktas 200.000 euro till arbetseffektivitetssällskapet TTS för att starta upp en matakademi, 200.000 euro till föreningen Arktiset Aromit för att utveckla naturproduktsbranschen och 50.000 euro till föreningen ProPakari för att utveckla produktionen av specialsvampar och den tillhörande värdekedjan.

Byautvecklingsprojekt tilldelas 100.000 euro. Naturresursinstitutet Luke tilldelas 500.000 euro varav 300.000 euro riktas till den ekologiska forskningen och 200.000 euro till forskningen i torvjordars koldioxidutsläpp.

Exporterande företag får hjälp på traven

Mats Nylund är särskilt nöjd över att det österbottniska andelslaget Viexpo beviljas 170.000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

– Österbotten är en av de mest exportinriktade regionerna i Finland. Då exporten drar är det livsnödvändigt att företagen får sakkunnigt bistånd. Här gör Viexpo ett viktigt jobb med att stöda och hjälpa små och medelstora företag i Österbotten med sin exportverksamhet, säger han.

Tilläggsfinansiering för Viexpo fanns också med i Sfp:s alternativa budget. I samband med budgetbehandlingen har ändå riksdagen möjlighet att skjuta till medel för ändamål som anses viktiga.

Nylund ser också övriga positiva saker med budgeten, bland dem tilläggsfinansieringen för kvinnoorganisationer och verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete. Också försvarsorganisationer fick höjda anslag. Riksdagen kommer att rösta om tilläggsanslagen före julpausen.

Mathjälp och vattenskyddsåtgärder

Finansutskottet ökar också momentet för utveckling och ordnande av mathjälp till människor i behov med 1,2 miljoner. Enligt utredningar har de understöd för mathjälp som riksdagen tidigare beviljat gett positiva resultat.

Det finns i nuläget uppskattningsvis 1.000 stationer med mathjälp och behovet av hjälp är fortfarande stort.

Som en del av ”julklappspengarna” höjer man också anslaget för vattenskyddsåtgärder för Östersjön och insjöarna med 150.000 euro.