Crop Circle Wikipedia
Sädesfältcirklar anläggs i hemlighet på åkrar mitt i natten, mestadels till förfång för odlaren. FOTO: Jabberocky/Wikipedia
Jordbruk Globalt

Fientliga fältcirklar skapar
problem för brittiska bönder

Symmetriska sädesfältcirklar på åkern är dekorativa ur ett fågelperspektiv, men de blir dyra för farmaren. Mönstret anläggs i hemlighet på åkern över en natt. Bonden ställs inför ett regelrätt angrepp. ”Crop Circles” har blivit vanliga i både Storbritannien och Tyskland.

Det råder en mängd fantasifulla och ofta övernaturliga förklaringar till sädesfältcirklar och deras upphov. Enligt olika teorier ligger utomjordiska väsen bakom fenomenet. Denna art av pseudovetenskap har bland annat givit upphov till så kallad ”ufologi”.

I själva verket placeras de märkliga cirklarna ut av passionerade konstnärer som dekorerar sädesåkrar. Syftet är att skapa symmetriska, geometriska figurer på åkern. Konstverket låter sig bara beundras eller fotograferas från ovan, från ett flygplan eller ett högt berg.

Cirklarnas skapare slår mestadels till på avlägsna åkrar i skydd av nattens mörker. Med hjälp av GPS är det relativt enkelt att skapa mönster i säden. I praktiken räcker det att slå ner en pinne i marken och trycka grödan till liggsäd enligt ett förutbestämt mönster.

Förstörelse av dyrbara livsmedel

För erfarna personer är det lätt att utföra dåden. ”Konstnärerna” arbetar i grupp med sofistikerad teknik. De anlägger imponerande mönster i sädesåkrarna men aktionerna måste för det mesta klassificeras som fientliga angrepp mot bonden och hans åker.

Angreppen resulterar i vidsträckta ytor med liggsäd. Till råga på allt lockar de konstnärliga aktionerna en massa publik, som utan hänsyn trampar omkring på åkrarna. Arrangörerna slår till nattetid utan att fråga lov av bonden på förhand.

Under den aktuella matkrisen har tillslagen börjat ifrågasättas. Den brittiska tidningen The Guardian publicerade nyligen en kritisk artikel som beskrev ett fientligt angrepp mot en brittisk bonde i södra England.

Tidningen anmärker att priset på spannmål har stigit med mellan 30 och 40 procent sedan förra året. Med andra ord utövar konstnärerna kriminell förstörelse av sädesåkrar och bidrar till matbrist för samhället och ekonomiska förluster för den drabbade odlaren.

The Guardian har intervjuat den brittiska farmaren George Hosford i North Dorset i södra England. Hosford vaknade en morgon och upptäckte en korncirkel med en diameter av 70 meter, som i all hemlighet hade skapats över natten i hans åker.

Det aktuella arrendeskiftet ligger avskilt utan insyn för bonden själv. En granne hade uppmärksammat honom om skadan. Resultatet av aktionen blev en mängd liggsäd som var omöjlig att tröska.

Bonden måste betala kalaset

Följande dag trampades åkern till råga på allt ned av en massa åskådare som kom till fältet för att beundra korncirkeln. Enligt The Guardian lämnas bönderna för det mesta i sticket med sina skadorna, då försäkringens självrisk är hög.

Tidningen har räknat ut att åkermark på en areal som motsvarar 40 fotbollsplaner har offrats för korncirklar i England sedan 2018. Vete och korn till en mängd som motsvarar 300.000 bröd har gått till spillo, likaså 600 liter rapsolja.

Korncirklar är ett gammalt fenomen som redan nämns i skrifter från 1600-talet. I modern tid började företeelsen breda ut sig i England under 1980-talet. Frekvensen har ökat i takt med ett förstärkt intresse från mediernas sida.

I södra England rapporteras mellan 150 och 300 korncirklar per år. Fenomenet har också spridit sig till norra och centrala Tyskland. Enligt Wikipedia har mer än 6.000 korncirklar hittills dokumenterats i ett drygt 50-tal länder.

Tyska jordbrukare har numera gått in för en hårdare linje. I takt med att korncirklarna blir vanligare, anmäler markägarna obönhörligen olagliga angrepp till polisen. Men det finns också bönder som försöker ta det hela positivt och kasserar inträde för spektaklet.