Tema

FFD firar 10 år av
verksamhet och resultat

Food and Forest Development Finland – FFD stöder jord- och skogsbrukare genom att öka deras egna försörjningsförutsättningar och -möjligheter. En stor del av arbetet är inriktat på anpassning till klimatförändringen, eftersom effekterna är påtagliga och äventyrar småbrukares försörjning.

Stöd ges bland annat genom att utbilda bönder i sortval, plantera träd, förbättra markens bördighet och minska erosion, samla upp regnvatten och förbereda för översvämningar.

Småbrukare utgör ungefär en fjärdedel av världens befolkning – i utvecklingsländer får cirka 2,5 miljarder människor sitt levebröd från jordbruket. Nästan hälften av världens mat produceras på gårdar på mindre än fem hektar, vilket gör att en stor del av jordbruket och livsmedelsförsörjningen ligger i händerna på småbrukare. I många länder styrs hållbar markanvändning samt användning av träd och naturresurser av småbrukare.

Att stödja småbrukare direkt är därför viktigt, eftersom de inte får stöd från annat håll. Småbrukare i utvecklingsländer är också mest utsatta för de förändringar som klimatförändringarna medför, och de spelar en nyckelroll för att bromsa klimatförändringen.

Förra året stödde FFD direkt 16.130 bönder, och då familjemedlemmarna räknas med påverkade vi försörjningen för 80.650 människor. Verksamheten sträckte sig från skogsförvaltning och skogscertifiering till fiskodling och produktion av majs, potatis och grönsaker och GLOBALG.A.P.-certifiering.

FFD har för närvarande 12 projekt i Honduras, Kenya, Nepal, Tanzania, Uganda och Vietnam. Exempelvis under 2022 producerades och planterades 2,4 miljoner trädplantor i Vietnam i FFD:s skogsprojekt.

MTK, SLC, Pellervo Coop Center och ProAgria Keskusten Liitto är medlemsorganisationer i FFD och de finska projektfaddrarna stödjer sina kollegor i söder med sin expertis.

FFD startade sin verksamhet för att stödja världens småbrukare och producentorganisationer för 10 år sedan. Med anledning av detta utges en 10-årspublikation, och FFD ordnar ett festseminarium med tema jord- och skogsbruk den 12 oktober i Helsingfors samt online – mer information på www.ffd.fi.

Jenny Öhman
Jordbruks- och jämställdhetsexpert på FFD, koordinator för FFD:s 10-årspublikation och -seminarium