Ffd Ilmasto Nepal By Jenny Ohman
Jordbruk

FFD deltar i
Världen i byn-festivalen

FFD deltar i Världen i byn-festivalen i Helsingfors både som programproducent och som utställare. I FFD:s program lördagen den 27 maj klockan 18.10-18.30 samt online kommer lantbruksproducenternas roll som en del av den gröna omställningen att diskuteras.

Jordbruket står för nästan en tredjedel av klimatutsläppen. I utvecklingsländer lever cirka 2,5 miljarder människor på jordbruk. En stor del av jordbruket och livsmedelsförsörjningen ligger i händerna på små producenter, eftersom nästan hälften av världens mat produceras på gårdar på mindre än fem hektar.

I många länder bestäms hållbar användning av jord, träd och naturresurser av små producenter. Klimatförändringarna är ett påtagligt hot mot jordbruket, men mindre än två procent av all klimatfinansiering når producenterna. I diskussionen berättar jordbruksproducenter om sin egen roll som en del av en rättvis grön omställning.

Under programpunkten diskuterar jord- och skogsbruksföretagaren Kati Partanen och lantbrukaren Heikki Huhtanen ämnet med FFD:s verkställande direktör Tiina Huvio. Under programmet hör vi korta videohälsningar från världens olika hörn av Bishnu Pandey, ordförande för skogsgruppen Mahalaxmi från Nepal, Elizabeth Nsimadala, en jordbruksentreprenör från Uganda, och Richard Masandika, MVIWA-Arusha-koordinator, från Tanzania.

Festivalen Världen i byn skapar diskussion om aktuella globala frågor och sporrar människor att arbeta för en mer hållbar framtid. Världen i byn lyfter fram och söker lösningar på globala problem, ökar människors medvetenhet och ger dem verktyg för att driva på dessa frågor. Världen i byn för människor samman, eftersom vi bara kan ändra världen tillsammans. Festivalen samlar tiotusentals besökare.

Huvudarrangör är Finländska utvecklingsorganisationer – Finnish Development NGOs Fingo rf, som är en takorganisation för cirka 270 utvecklingsorganisationer.

Mer om programmet (på finska) finns här.