Ffdsemi
Jacqueline Mkindi, vd för Tanzania Horticultual Association, berättade att jordbruket och livsmedelssystemet i Tanzania drabbats hårt av klimatförändring och covid 19-pandemin. Bilden är en skärmdump från FFD:s webbinarium.
Jordbruk Skogsbruk Globalt SLC

FFD bjöd in till dialog kring
hållbara livsmedelssystem

Food and Forest Development Finland ordnade förra veckan ett webbinarium kring hållbara livsmedelssystem. Endast med fungerande livsmedelssystem kan man motverka hunger, fattigdom och en ohållbar användning av naturresurser.

Food and Forest Development Finland FFD ordnade förra veckan ett webbinarium där talare bjudits in för att diskutera hållbara livsmedelssystem och vad de innebär. Webbinariet var en del av FFD:s kommunikationsprojekt och globala utbildningsprojekt som utvärderar Finlands roll i det globala livsmedelssystemet.

Samtidigt utreds hur finländska aktörer kan främja ett mera hållbart och rättvist livsmedelssystem i sina partnerländer. Webbinariet leddes av FFD:s programkoordinator Tiina Huvio.

Småskaliga producenter drabbas hårdast

MTK:s verksamhetsledare Juha Marttila inledde med att konstatera att coronapandemin drabbat småskaliga producenter i u-länder hårt, bland annat genom att påverka marknaden, produktionen och råvarupriserna. Marttila hoppades att i synnerhet småbrukarna nu ska få uppmärksamhet inom klimatforum världen över.

– Den senaste statistiken visar att 1,7 procent är den andel som de småskaliga producenterna får av den snabbt växande globala klimatfinansieringen. Samtidigt representerar småbrukarna med sina familjer en fjärdedel av världens befolkning, och de bär det största ansvaret för den globala matsäkerheten. De drabbas också hårdast av klimatförändringens negativa effekter.

Marttila ville se mera dialog kring varför situationen är så snedvriden och därigenom hitta lösningar för att förbättra småbrukarnas situation.

Satu Santala, avdelningschef vid utrikesministeriet, lyfte också upp att det är viktigt att diskutera livsmedelssystemet, eftersom det är frågan om en komplicerad helhet.

– Systemet är både globalt och lokalt, och en förändring på ett område påverkar överallt, sade Santala. Det handlar inte bara om jordbruk, utan livsmedelssystemen påverkar allas liv.

Dåligt fungerande livsmedelssystem är ett betydande hinder för hållbar utveckling. När systemen förbättras påverkar det samtidigt globala utmaningar som hunger, fattigdom, klimatförändring, kvinnornas ställning, inlärningsresultat och biodiversitet.

– Därför är det absolut nödvändigt att göra livsmedelssystemen hållbara, sade Santala.

Videohälsning från Tanzania

Jacqueline Mkindi, vd för Tanzania Horticultual Association (TAHA) , skickade en videohälsning där hon betonade vikten av samarbete. TAHA är FFD:s lokala partnerproducentorganisation i Tanzania, och representerar cirka 18.000 bönder i över 700 medlemsföreningar.

Mkindi berättade att jordbruket och livsmedelssystemet i Tanzania drabbats hårt av klimatförändring och covid 19-pandemin.

– Det krävs strategiskt samarbete mellan staten, privata sektorn som TAHA och utvecklingspartners som FFD för att hitta lösningar som ger en möjlighet till levebröd från livsmedelsbranschen.

Mkindi ville i synnerhet se system som bygger på existerande infrastruktur och lokal expertis.

– Vi måste också få ut rätt information åt våra jordbrukare och stärka deras arbete ytterligare, sade Mkindi.

Dessutom måste unga och kvinnor involveras i projekten, och tillgång till finansiering säkras. Mkindi underströk också vikten av dataanalys för att identifiera problemen på gräsrotsnivå, riktade marknadsstöd samt hjälp med att hitta marknader för jordbrukarnas produkter.

Avskogning och ökenspridning problem

Emeritusprofessor Markku Kanninen från Helsingfors universitet påpekade att jordhälsan och markstrukturen måste förbättras världen över om vi vill ha ett hållbart livsmedelssystem. Sjunkande mullhalter är ett problem både i u- och i-länder.

– På torra områden leder det till ökenspridning vilket är ett allvarligt problem i många länder, sade Kanninen.

När skördarna minskar på ett område behövs mera jordbruksmark, vilket leder till avskogning och sämre motståndskraft mot förändringar i klimatet.

– Vatten är också en kritisk del vi inte får glömma. Tillgången på rent dricksvatten är ett hinder för hållbar utveckling i stora delar av världen.

Juha Ruippo, MTK:s direktör för internationella och EU-ärenden, avslutade webbinariet med att konstatera att en förändring måste fås till stånd snabbt, men så att människorna hinner anpassa sig.

– Jämför vi med vad som hunnit hända de senaste 20-25 åren kan vi förvänta oss en dubbel mängd förändringar de kommande 10 åren.

FN:s Livsmedelssystemens toppmöte i september i år inleder debatten kring hur en hållbar förändring kan uppnås.

– De tre pelarna i hållbar utveckling är miljö, ekonomi och sociokultur. Den sociala delen är ofta den största och mest besvärliga förändringen att få till stånd, sade Ruippo.

FFD fortsätter diskutera handlingsmodeller i samarbete med Finländska utvecklingsföreningar rf Fingo. Följande steg i dialogen är FN:s toppmöte om livsmedelssystemet i samband med generalförsamlingen i New York i september.

Läs också: Köp en morsdagspresent och stöd en familj i ett u-land