Ffd 1
Deltagarna i FFD:s jubileumsseminarium förra veckan fick en dos av FFD:s 10-åriga historia samt en inblick i biståndsarbetet, närmast i Afrika, just nu. FOTO: Frida Lönnroos/FFD
Jordbruk Globalt SLC

FFD 10 år:
Biståndsarbete i Afrika behövs
– odlandet kan höja en familjs
levnadsstandard

Böndernas biståndsorganisation FFD fyllde tio år med att debattera utvecklingsbistånd i Afrika. Förutom att behovet av biståndsfinansiering betonades så framkom det också att bönderna i Afrika kämpar med samma utmaningar som bönderna här i Finland.

– Trots det vill jordbrukarna ändå odla på ett såväl hållbart som inkluderande sätt. För oss är det speciellt viktigt och ett sätt att lyfta levnadsstandarden för en hel familj, säger Kastory Timbula som är VD för förbundet för trädodlare i Tanzania, TTU.

Kati Partanen är styrelsemedlem i MTK men också i den globala jordbrukarorganisationen WFO.

– Det inkluderande förhållningssättet är viktigt ifråga om olika biståndsprojekt och inte bara det utan alla sociala dimensioner då det kommer till hållbarhet, säger hon.

Billiga livsmedel gör att odlaren kan hamna i kläm

Anne Valto är äldre rådgivare vid Finnfund. Hon påminner ändå om att trycket från marknaden, kravet på allt billigare livsmedel, märks också i de afrikanska böndernas vardag och lönsamhet.

– På världsmarknaden handlar det i slutändan om att få tag på så billiga livsmedel som möjligt och där riskerar också den afrikanska odlaren att hamna i kläm, säger hon.

Kastory Timbula instämmer.

– När du sätter stora fiskar i samma skål som små fiskar så vinner de stora fiskarna.

Ffd 2
Seminariet avslutades med en paneldiskussion som leds av Kaisa Karttunen. I panelen sitter fr.v. Anne Valto, Kastory Timbula, Eelis Hemberg och Kati Partanen. FOTO: Staffan Pehrman

Klimatkompensation en möjlighet

Diskussion går vidare till att handla om klimatkompensation och så kallade kolkrediter (carbon credits). Kastory Timbula vill vara hoppfull.

– Som det ser ut just nu så tror jag att de små jordbrukarna i till exempel Tanzania kan dra nytta av kolkrediterna. Men det sker ändå en del förändringar nu som då och det är svårt att säga hur det kommer att gå med dem.

Eelis Hemberg jobbar vid Finnpartnership.

– Vi måste förstå att kolkrediter är ett specifikt ämne och egentligen alla projekt vi finansierar har beröringspunkter med dem, det är ändå utmanande att evaluera den verkliga nyttan av dem. Några få företag vi finansierat har faktiskt satt i system det att de klimatkompenserar för en specifik produkt, säger han.

Food and Forest Development Finland (FFD) är de finländska böndernas egna biståndsorganisation som drivs av MTK och SLC och som nu fyllde tio år. Tiina Huvio fungerar som FFD:s VD.