EU Globalt Marknad

FAO:s matprisindex steg till alla tiders högsta nivå

Kriget i Ukraina pressar rejält upp de internationella matpriserna. Det märker alla konsumenter, men trenden bekräftas nu officiellt av FN:s livsmedelsorganisation FAO. I mars månad steg det globala matprisindexet med hela 12,6 procent.

Enligt FAO tog indexet ett gigantiskt språng uppåt till den högsta nivån någonsin, sedan indexet infördes år 1990. Nya prisrekord noteras för vegetabiliska oljor, spannmål och kött. Socker och mejeriprodukter blev också markant dyrare.

FAO-indexet för spannmål steg i mars med 17,1 procent, jämfört med februarinivån. Världsmarknadspriserna på vete och andra grova spannmål påverkades av konflikten i Ukraina och delvis begränsningarna av exporten från Ryssland.

Det förväntade raset inom exporten från Svartahavsområdet hotade ytterligare den sedan tidigare knappa tillgången på vete. Oron över förestående väderstörningar inför USA-skörden gav en extraskjuts åt vetepriserna, som steg med 19,7 procent.

Priserna på majs, korn och sorghum nådde sina respektive högsta nivåer någonsin sedan 1990. Enligt FAO har Ryssland och Ukraina de senaste tre åren svarat för 30 procent av den globala exporten av vete och 20 procent av motsvarande majsexport.

Ukraina slutade leverera solrosolja

Prisindexet för vegetabiliska oljor steg under mars månad med 23,2 procent. Den starka prisförhöjningen kan direkt relateras till solrosolja, som är en viktig exportartikel från Ukraina. Exporten avbröts abrupt då konflikten med Ryssland började.

I samband därmed steg också priserna på palm-, soja- och rapsolja på marknaderna. Sojapriserna stöddes dessutom av en växande oro för minskad exporttillgänglighet från Sydamerika. Volatila råoljepriser bidrog till effekten.

FAO:s mejeriprisindex steg inte lika dramatiskt, men klättrande trots detta uppåt med 2,6 procent. Indexet för mejeriprodukter har därmed stigit med 23,6 procent sedan mars månad 2021.

Den uppåtgående trenden för mejeriprodukter har hållit i sig och steg nu för sjunde månaden i följd. Marknaderna för mejeriprodukter har stramats åt globalt på grund av en sviktande mjölkproduktion i såväl Västeuropa som Oceanien.

Priserna på smör och mjölkpulver har dessutom stärkts av en kraftigt ökande importefterfrågan från de asiatiska marknaderna och västra Europa. Ostmarknaderna har likaså präglats av en stram utbudssituation.

Kött och socker blev också dyrare

FAO-prisindexet för kött steg i februari med 4,8 procent till det högsta värdet någonsin. I mars noterade priset på griskött den starkaste månatliga ökningen sedan 1995. Som orsak anger FAO en extrem brist på utbud av slaktgris i Västeuropa samt påskhelgen.

Priserna på fågelkött stärktes av konflikten i Ukraina samt nya utbrott av fågelinfluensa i Mellaneuropa, som begränsade utbudet av fjärderfä i ledande exportländer. Priserna på nötkött stärktes också.

Sockerpriset steg i mars månad med 6,7 procent. Trots fallande priser de senaste månaderna har prisnivån på socker stigit med mer än 20 procent på årbasis sedan mars 2021.

Enligt FAO-experterna kan den senaste uppgången i mars härledas till kraftigt stigande internationella priser på råolja med ökande användning av socker för etanolproduktion i Brasilien.