126202252515 Amisaaa
Den turbulenta prisutvecklingen för livsmedel förefaller att ha stabiliserats, visar FAO:s globala prisindex. FOTO: FAO
Jordbruk Globalt Marknad

FAO:s matprisindex
förblev stabilt i oktober

Enligt FN:s livsmedelsorganisation FAO har de globala matpriserna stabiliserats. I oktober månad har priserna i medeltal förblivit oförändrade. Spannmålen har blivit dyrare, men i gengäld har priserna inom andra produktgrupper backat något.

Enligt den senaste uppdateringen i oktober har det aktuella matprisindexet förlorat 14,9 procent, jämfört med toppnivån i mars detta år. Jämfört med nivån vid motsvarande tidpunkt i oktober 2021, låg prisindexet ändå 2,0 procent högre.

Prisindexet för spannmål steg i genomsnitt med 3,0 procent under oktober månad. De globala vetepriserna steg med 3,2 procent på grund av osäkerheten kring leveranserna av spannmål från Svarta havet. Dessutom sänktes prognosen för lagren i USA.

De internationella priserna på spannmål har stigit med 3,5 procent sedan september. Majspriset har stigit mest på grund av försämrade produktionsutsikter i USA och EU. Torka i Argentina och osäkerheten kring exporten från Ukraina påverkar också läget.

Osäkert läge för mjölkprodukter

FAO-indexet för mejeriprodukter sjönk med 1,7 procent i oktober. Priset inom samtliga produktgrupper föll under månaden. Enligt FAO beror detta främst på minskad köpkraft i Kina, en svag importefterfrågan och eurons försvagning gentemot USA-dollarn.

Enligt FAO-experterna råder just nu osäkerhet på marknaden när det gäller efterfrågan på mejeriprodukter. Situationen påverkas av en stigande inflation och försämrade konjunkturer, vilket pressar de internationella mejeripriserna.

FAO:s index för kött förlorade 1,4 procent från september, vilket markerar den fjärde månatliga nedgången i rad. Världsmarknadspriserna sjönk inom alla köttslag. Köttprisindexen stannade emellertid 5,8 procent över värdet för ett år sedan.

Priserna på griskött har givit efter på grund av en försvagad efterfrågan i några ledande producentländer. Priserna på nötkött sjönk likaså på grund av en gynnsam tillgång på slaktboskap. För fjäderfä backade trenden för den fjärde månaden i följd.

Sockerpriset förblir svagt

FAO:s sockerprisindex föll under oktober månad med 0,6 procent. Under de senaste tolv månaderna har sockerpriset fallit med 8,5 procent, men experterna utgår från positivare utsikter för prisbildningen under säsongen 2022-23.

I oktober bidrog förbättrade utsikter för den indiska produktionen till ett sjunkande världsmarknadspris. Oro över regn inför den brasilianska skörden har emellertid begränsat prisfallet. En starkare importefterfrågan från Kina kan igen pressa upp priset.

Prisindexet för vegetabilisk olja backade i oktober med 1,6 procent. Priserna har fallit med nästan 20 procent under det senaste året. Stigande internationella noteringar för solrosolja har emellertid kompenserat låga priser på palm-, soja- och rapsolja.

I oktober sjönk de internationella noteringarna för palmolja. Noteringarna på soja- och rapsolja har sjunkit globalt på grund av gynnsamma utsikter för produktionen under de närmaste månaderna.