Jordbruk Globalt Marknad

FAO:s matindex har stabiliserats

FAO:s matprisindex är en effektiv indikator som reagerar nervöst på både globala och lokala kriser. I oktober månad föll indexet till den lägsta nivån för motsvarande månad sedan mer än två år.

Matprisindexet var som högst i mars 2022, då värdet steg till 33,95 procent. Rekordvärdet korrelerade med Rysslands invasion i Ukraina samma månad. Sedan dess har FAO-indexet igen fallit till mer normala nivåer.

I jämförelse med motsvarande värde för ett år sedan föll indexet med 10,9 procent. Under oktober månad 2023 föll matindexet måttligt, jämfört med föregående månad, konstaterar FAO-statistikerna.

Maten har inte varit så billig sedan mars 2021. Nedgången återspeglar fallande priser på socker, spannmål, vegetabiliska oljor och kött. Indexet för mejeriprodukter steg däremot en aning.

FAO:s spannmålsindex föll under den aktuella månaden med 1,0 procent. De internationella vetenoteringarna föll med 1,9 procent, vilket FAO förklarar med stora leveranser från USA och en förstärkt konkurrens bland exportörerna.

Prisindexet för socker föll med 2,2 procent, ett pris som fortfarande ligger hela 46,6 procent över nivån vid motsvarande tidpunkt i fjol. Nedgången beror på en ökad produktion i Brasilien. Oro för globala leveransproblem bromsade nedgången.

FAO:s köttprisindex föll med 0,6 procent i oktober på grund av en svag efterfrågan, särskilt från östra Asien. Priserna på gris föll, men kompenserades av prishöjningar på fjäderfä samt nöt- och fårkött.

Indexet för mejeriprodukter steg i oktober med 2,2 procent, vilket bröt en nio månader lång nedåtgående trend. Mest steg priset för mjölkpulver. Trenden beror enligt FAO på en livligare importefterfrågan samt El Niños inverkan på mjölkproduktionen i Oceanien.