Jordbruk Globalt

FAO:s matindex föll
för elfte månaden i rad

FAO:s globala matprisindex fortsatte att falla i februari för den elfte månaden i följd. Under de senaste tolv månaderna har indexet fallit med 18,7 procent sedan toppvärdet i mars 2022. Indexet för socker steg rejält under månaden.

Spannmålsindexet bibehölls praktiskt oförändrat i februari månad. De internationella vetepriserna har stigit moderat som en reaktion på rapporter om torka i USA och en förstärkt efterfrågan på veteleveranser från Australien.

Mejeriprisindexet för mjölk och mejeriprodukter föll med 2,7 procent från januari och stannade 7,2 procent under värdet under motsvarande månad förra året. I februari föll priser på alla mejeriprodukter och mest för smör och skummjölkspulver.

Priset på kött förblev oförändrat jämfört med januari, vilket enligt FAO återspeglar det rikliga globala utbudet i relation till en försvagad importefterfrågan. Priset på griskött steg på grund av den svaga tillgången på slaktfärdiga grisar i Europa.

Parallellt förblev priserna på nötkött stabila efter en tid av kontinuerliga prissänkningar sedan juni 2022. En växande importefterfrågan från norra Asien balanserade rätt effektivt upp den globala efterfrågan i förhållande till utbudet.

Sockerprisindexet steg i februari till sin högsta nivå sedan sex år. En viktig orsak är enligt FAO en nedvärdering av Indiens väntade produktion för 2022/23. Ökningen kunde ha varit ännu kraftigare men balanserades upp av gynnsamma utsikter från andra regioner.

Prisindexet för vegetabilisk oljor föll med i genomsnitt 3,2 procent under den aktuella månaden. Enligt FAO föll priset på samtliga oljor som ingår i indexet, d.v.s. palm-, soja-, solros- och rapsolja.