Lpx 00160416
De internationella priserna på livsmedel har sjunkit under fem månader i streck. Men prisnoteringarna på griskött steg som en följd av ett fortsatt lågt utbud av slaktfärdiga grisar. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt Marknad

FAO:s livsmedelsindex
fortsatte nedåt i augusti

De internationella priserna på livsmedel är långsamt på väg nedåt, om man får tro FN-organisationen FAO. I augusti sjönk FAO:s livsmedelsindex för den femte månaden i rad. Men prisnivån ligger fortfarande 7,9 procent högre, jämfört med augusti 2021.

Samtliga fem livsmedelsgrupper i FAO-korgen förlorade i värde under augusti månad. Därmed fortsatte samma trend som har pågått de senaste månaderna. Prisfallen är emellertid måttliga, från 1,4 procent för spannmål till 3,3 procent för vegetabiliska oljor.

Prisindexet för mejeriprodukter föll med 2,0 procent från juli månad, vilket markerar det andra månatliga prisfallet i rad. Trots detta ligger prisnivån fortfarande 23,5 procent över motsvarande värde i augusti 2021.

I augusti föll de internationella noteringarna på smör och mjölkpulver. Den främsta anledningen var en försvagad efterfrågan på spotleveranser från ledande importörer. Lagren är tillräckligt omfattande för att täcka de akuta behoven.

Marknadens förväntningar på ett förstärkt utbud från Nya Zeeland pressade också de internationella priserna under den nya säsongen. En något krympande mjölkproduktion i Västeuropa och USA påverkade inte prisbildningen nämnvärt.

Världsmarknadspriserna på ost fortsatte för den tionde månaden i följd, vilket enligt FAO återspeglar den rådande globala stabiliteten och efterfrågan på importvara. Detta bidrar till att stabilisera situationen på marknaderna.

Spannmålen håller hög nivå

FAO:s spannmålsindex föll med 1,4 procent i augusti men stannade fortfarande 11,4 procent över värdet i augusti 2021. I augusti 2022 sjönk de internationella priserna på vete med 5,1 procent, vilket markerade det tredje månatliga prisfallet i rad.

Prisfallet kan enligt FAO förklaras med förbättrade skördeutsikter i Kanada, USA och Ryssland samt det norra halvklotet.

Marknaden påverkas också av den återupptagna exporten av jordbruksprodukter från Ukraina via hamnarna vid Svarta havet. Trots detta klättrade de globala vetepriserna 10,6 procent över motsvarande värden i augusti förra året.

Världsmarknadspriset på majs stärktes något med 1,5 procent medan de globala priserna på korn föll med 3,8 procent.

Fallande köttpriser och billigare socker

FAO-indexet för kött föll med 1,5 procent i augusti men prisnivån stannade 8,2 procent över motsvarande värde för ett år sedan. I augusti föll de internationella noteringarna för fjäderfäkött på grund av ett växande exportbehov och stagnerande import.

Parallellt föll också de globala priserna på nötkött på grund av en försvagad efterfrågan i några ledande exportländer. Prisnoteringarna på griskött steg som en följd av ett fortsatt lågt utbud av slaktfärdiga grisar.

Sockerpriset föll enligt FAO med 2,4 procent i augusti, vilket markerar det fjärde prisfallet under en period av fyra månader. Sockerindexet föll av olika orsaker till den lägsta nivån sedan juli 2021.

Nedgången i augusti utlöstes i första hand av att Indien höjde taket för sockerexporten samt lägre etanolpriser i Brasilien. Förstärkningen av den brasilianska valutan gentemot USA-dollarn har bidragit till att begränsa prisfallet på socker.

Prisindexet för vegetabiliska oljor föll med 3,1 procent i augusti till en nivå sån något understeg priserna i augusti 2021. Priserna på palm-, solros- och rapsoljor har fallit, men i gengäld har priset på palmolja stigit.