Ukraine Storage
Ukrainas skörd tränger på. Landet behöver mer kapacitet för lagring av spannmål. FOTO: FAO
Jordbruk Globalt

FAO och Kanada stöder
nya spannmålslager i Ukraina

FN:s livsmedelsorganisation FAO lanserar tillsammans med Kanada ett initiativ för att bygga nya spannmålslager i Ukraina. Projektet ska åtgärda den svåra bristen på lagringskapacitet i landet.

Kanada finansierar projektet med ett bidrag på 40 miljoner USD (39,3 miljoner euro). Målet är att bygga lager för ytterligare 2,4 miljoner ton spannmål från årets skörd, inklusive tekniskt bistånd och utrustning, uppger FAO i ett pressmeddelande.

Projektet ska komplettera ett tidigare stöd på 16,7 miljoner euro från Japans regering. Det japanska stödet ska täcka lagringen av en miljon ton spannmål och därmed återställa motsvarande förstörd lagrings- och produktionskapacitet.

Det kanadensiska initiativet ska täppa till fler luckor som har uppstått i Ukrainas lagringskapacitet under kriget. Under den pågående säsongen kalkylerar Ukraina med en skörd av upp till 51,1 miljoner ton spannmål.

Då kriget hade börjat, utvecklade och uppdaterade FAO en insatsplan till en kostnad av 115,4 miljoner US-dollar för bistånd till en landsbygdsbefolkning på omkring en miljon människor, som led mest av kriget.

Syftet är att stöda lagring

Inom dessa ramar har FAO redan bistått 80.000 personer i tretton regioner i Ukraina. Förutom detta ska FAO tillhandahålla djurfoder och pröva ett kupongprogram för inköp av viktiga jordbruksprodukter.

Utöver dessa aktiviteter samarbetar FAO med Ukrainas ministerium för jordbrukspolitik och livsmedel. Syftet är att inrätta en stödstrategi för lagring av spannmål. I dag råder fortfarande en stor brist på lagerkapacitet.

Landets lagerkapacitet uppgår till 75 miljoner ton men fjorton procent av anläggningarna är skadade eller förstörda. Tio procent befinner sig i ockuperade områden medan 30 procent är fyllda med fjolårsspannmål, som också väntar på export.

Ukrainas bönder upprätthåller landets interna försörjning och exporterar dessutom spannmål till miljoner människor ute i världen. Det är viktigt att trygga denna produktion och lagring, framhåller den ansvariga FAO-tjänstemannen Rein Paulsen.

Bättre teknik höjer kapaciteten

Mot bakgrunden av de enorma svårigheterna inom lagringen detta år, krävs innovativa lösningar i stor skala. Av denna anledning måste kapaciteten upprätthållas och tryggas med alla medel, tillägger Paulsen.

FAO:s nyutvecklade stödstrategi för spannmålslagring är en fortsättning på ett tidigare program. Målet är att täcka lagring av 4,07 miljoner ton. Detta är en fjärdedel av det uppskattade nationella lagringsunderskottet på 16 miljoner ton under 2020-23.

Den omedelbara strategin syftar på expansion och en förhöjd lagringskapacitet för Ukrainas skörd av spannmål och oljeväxter under den kritiska hösten. På lång sikt är målet att stärka den globala matförsörjningen.

Finansieringen via Global Affairs Canada gör det möjligt för FAO att leverera temporära anläggningar för lagring av spannmål samt transportörer för lastning och lossning. Modulära lagringsenheter ska dessutom inrättas på små och medelstora gårdar.