Jordbruk SLC Marknad

Faktagaffeln 2018 är här

Statistikpublikationen Faktagaffeln 2018, som samlar färsk, central statistik gällande Finlands matproduktion och -konsumtion inom en och samma pärm i fickformat har nu utkommit.

Den nyaste statistiken i Faktagaffeln 2018-publikationen härstammar främst från år 2017. Tack vare jämförelsetal kan man jämföra den inhemska livsmedelskedjans utveckling över tid. Dessutom innehåller Faktagaffeln även tabeller internationella jämförelsetal.

Publikationen är indelad i fyra delar: allmän information, jordbruk, livsmedel samt dagligvaruhandeln och storkök. Dessutom är statistiken indelad enligt livsmedelskedjans ansvarsområden miljö, produktsäkerhet, näring, arbete och arbetshälsa, djur och djurens välfärd, lokal förankring samt ekonomi.

Faktagaffeln är en etablerad informationskälla för alla som är intresserade av matkedjan i Finland. Publikationen finns tillgänglig som broschyr i fickformat eller som elektronisk version på www.ruokatieto.fi/tietohaarukka. Faktagaffeln 2018 utkommer på tre språk: finska, svenska och engelska.

Publikationen har tagits fram av Föreningen Matinformation rf i samarbete med Agronomförbundet, Naturresursinstitutet LUKE, MTK, SLC och ProAgria Centralernas Förbund.

Publikationen Faktagaffeln 2018 är kostnadsfri och kan beställas via e-post på adressen ruokatieto@ruokatieto.fi eller per telefon 040-7104170. Post- och hanteringskostnader tillkommer. Publikationen finns även i tryck format på SLC:s centralkansli och på producentförbundens kanslier.