Jordbruk Globalt

Fågelvirus överfördes
till människor i Ryssland

Ryska myndigheter har bekräftat att fågelinfluensa av undertypen H5N8 har smittat till människor i en hönsgård. Fallet uppges ha inträffat redan i december i närheten av Volgograd. Sju personer fick lindriga symtom.

Fallet rapporterades genast till världshälsoorganisationen WHO då smittan hade fastställts, uppger Rysslands ledande statsveterinär Anna Popova till en statlig TV-station. Alla sju personer var medarbetare vid den aktuella hönsfarmen.

De smittade personerna uppges må bra, eftersom sjukdomen förlöpte lindrigt. Alla har återhämtat sig. Efter utbrottet försattes hönsgården i karantän. Fåglarna har dödats, alla ägg och allt fågelkött har förstörts.

I den aktuella regionen finns tre hönsfarmer som är specialiserade på äggproduktion. Samtliga desinfektionsåtgärder har genomförts och avslutats. Enligt de ryska myndigheterna är inga tidigare fall av överföring till människor kända.

Det förekommer flera olika undertyper av fågelinfluensa som ibland kan smitta till andra djur. Enligt det tyska Friedrich-Löffler-institutet är smitta vanligast hos hönor och kalkoner, som uppvisar den högsta frekvensen av dödsfall.

Fågelinfluensan uppträder i flera olika undertyper, som också kan smitta till människor. I samband med den aktuella H5N8-typen saknas information om tidigare fall av smitta från fåglar till människor. Infektionerna är emellertid ofarliga för människor.

Enligt experterna är det fullt möjligt att egenskaperna hos viruset snabbt kan förändras. I hönsgårdar med en stark virusbelastning måste man räkna med möjligheten till sådana förändringar, uppger en expert för den tyska nyhetsbyrån dpa.

Döda fåglar borde aldrig vidröras med blotta händerna. I så fall är det viktigt att omedelbart tvätta händerna grundligt. Skyddskläder är obligatoriska i situationer där hönsgårdar städas upp efter att smitta har påträffats.