Jordbruk Globalt

Exporten av spannmål
fortsätter från Svarta havet

Ryssland, Ukraina, Turkiet och FN enades senaste vecka om en förlängning av exporten av ukrainsk spannmål från hamnarna i Svarta havet. Ryssland vill emellertid begränsa avtalsperioden till 60 dagar mot tidigare 120 dagar.

Ukrainas jordbruksminister Mykola Solsky uppger att Ukraina har levererat 500.000 ton vete via FN:s biståndsprogram. Ukrainas regering har in i det sista insisterat att avtalsperioden borde förlängas med 120 dagar.

Under de sega förhandlingarna har Ryssland vidhållit sitt krav på en förlängning med högst 60 dagar. Enligt den ryska regeringen försvårar de västliga sanktionerna och deras återverkningar Rysslands export av livsmedel.

Som villkor för en fortsatt medverkan, kräver den ryska regeringen kännbara lättnader för exporten av rysk gödsel. Dessutom borde leveranserna av teknologi och reservdelar inom jordbrukssektorn återupptas.

Regeringen konstaterar att den ryska exporten av livsmedel och gödsel inte lider av direkta sanktioner. De största problemen uppstår på annat håll i kedjan, i samband med betalningar, logistik och försäkringar.

Enligt tyska medier har Rysslands FN-ambassadör Vassili Nebenzia meddelat EU, USA och Storbritannien att störningar av denna typ måste avlägsnas snarast, om man också i fortsättningen vill ha en överenskommelse om spannmål med Ryssland.

Det ryska jordbruksministeriet lade i början av denna vecka fram ett förslag till förnyade principer för utrikeshandeln med spannmål. Enligt Reuters föreslås en modell med betalningar via ett nationellt clearingcentrum.