Jordbruk Marknad

Export av fjäderfäkött
till Kina öppnas

Minister Sari Essayah har besökt Kina och under mötena undertecknades ett avtal om villkoren för export av fjäderfäkött. Det överenskoms också om att man ska inleda samarbete i fråga om livsmedelssäkerhet, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah med delegation besökte Shanghai och Peking den 6-9 november för att främja finländska företags affärsmöjligheter och export till Kina. I samband med resan träffade ministern centrala ministrar och tjänstemannaledning. 

Vice minister Ma Youxing från det kinesiska ministeriet för jordbruk och landsbygd försäkrade att finländska produkter av hög kvalitet är välkomna på den kinesiska marknaden.

Vid ett möte mellan minister Essayah och vice minister Wang Lingjun för den kinesiska tullen undertecknade ministrarna ett protokoll över villkoren för export av fjäderfäkött. För att exporten ska kunna inledas behövs utöver protokollet också vissa företagsspecifika och andra administrativa åtgärder.

– Kina är en viktig marknad för Finland vilket kräver ett långsiktigt och konsekvent samarbete mellan myndigheter och företag. Med detta besök skördar vi frukterna av samarbetet och öppnar nya dörrar för finländska företag. Att möjligheten till export av fjäderfäkött öppnas är stort för och emotsett av branschen, konstaterar minister Essayah.

Vid mötet med Luo Wen, minister för Kinas marknadstillsynsmyndighet, undertecknades ett samarbetsprotokoll om inledande av samarbete i fråga om livsmedelssäkerhet. Det ökande samarbetet gör det möjligt att framskrida med tillståndsprocesserna för export av livsmedel såsom modersmjölksersättning.

Vid Kinas vattenresursministerium fördes diskussioner med vice minister Tian Xuebin om teman, projekt och konkreta praktiska åtgärder för ett långvarigt samarbete. Samarbetet kommer att fokusera på att stärka företagens verksamhetsförutsättningar, digitalisering och att möta utmaningar som klimatförändringen medför.

På mötet på arbetsnivå med det kinesiska jordbruks- och landsbygdsministeriet och tullen inleddes en dialog på teknisk nivå om regionaliseringen av afrikansk svinpest.

I Shanghai träffade ministern finländska företag som är verksamma i Kina och besökte vid China International import Expo-mässan bland annat Finlandspaviljongen där 17 finländska företag presenterade sig. Mässan är en viktig arena för internationella företag när det gäller att presentera sina produkter och tjänster på den kinesiska marknaden. Årets mässa lockade över 400.000 besökare.