Jordbruk

Examinerade inom naturbruk
från Yrkesakademin i
Österbotten

Här publiceras endast namnen på de som gett tillstånd att publicera namn i massmedier.

Grundexamen inom trädgårdsbranschen

Trädgårdsmästare

Nabb Josefin, Korsholm

Lintala Patricia, Vasa

Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Florist

Ahlskog Anna-Lena, Pedersöre

Massenko Johanna, Vasa

Produktionsträdgårdsmästare

Luu Them, Närpes