Holzgemenischaft Holzernte 4
Skogsarealen i EU har vuxit med 14 miljoner hektar sedan 1990, konstaterar FAO. FOTO: Holzgemeinschaft
Skogsbruk EU Globalt

EU:s skogsareal har vuxit med
14 miljoner hektar på trettio år

Skogarna i flera EU-länder växer och mår bra tack vare en exemplarisk och uthållig skogspolitik. Den slutsatsen får man dra av FAO:s stora rapport om världens skogsresurser som offentliggjordes i juli.

Rapporten från FN:s jordbruksorganisation FAO betecknas som ”världens mest omfattande analys av skogsresurser”. Forskare och forstexperter rapporterar status och trender inom skogsbruket i 236 länder.

Rapporten levererar en mångsidig information om världens skogar och deras tillstånd. Den mångsidiga informationen är avsedd som beslutsunderlag för formulering av skogspolitik och uthålliga investeringar i skogssektorn.

Det nya verktyget ska göra det möjligt att reagera bättre på avskogning och avverkning och utveckla en uthålligare skogsförvaltning, sade FAO:s ställföreträdande generaldirektör Maria Helena Semedo vid lanseringen.

Genom att botanisera i det digra materialet kan man bland annat dra slutsatsen att skogsarealen i EU har ökat med 14 miljoner hektar sedan 1990. Det ger en årlig arealtillväxt på nästan en halv miljon hektar.

Skogspolitiken är framgångsrik

Statistiken kan betraktas som en erkänsla för en uthållig skogspolitik. De flesta EU-länder har lanserat skogsvårdsprogram och följer dem nogrannt. Förvaltning, ägande och skogsvård står på en hög nivå.

En aktiv skogspolitik och den cirkulära bioekonomin bidrar också till klimatlösningarna. Noteras kan att de fem EU-länderna Sverige, Finland, Lettland, Danmark och Österrike har höjt användningen av bioenergi och samtidigt ökat sina bestånd av virke.

Så långt har man inte hunnit på andra håll i världen. Den globala skogsytan fortsätter att minska. Sedan 1990 har världens skogsområden minskat med 178 miljoner hektar. En liten tröst är att takten för avskogningen har avtagit.

Under den senaste femårsperioden fram till 2020 har avskogningen bromsats upp till 10 miljoner hektar per år. Därförinnan var den årliga takten 12 miljoner hektar. Under decenniet 1990-2000 var avskogningsgraden uppe i 16 miljoner hektar per år.

Fastän avskogningsraten har reducerats de senaste tio åren, är avskogningen ännu ett stort bekymmer. Med dagens takt kommer vi inte att klara 2030-målet för en bärkraftig skogsförvaltning, säger FAO:s skogskoordinator Anssi Pekkarinen.

En positiv faktor är är certifieringen av skog som infördes i början av 2000 via PEFC i Österrike, Finland, Tyskland, Norge och Sverige. Hittills har 319 miljoner hektar certifierats av PEFC och 200 miljoner hektar via FSC. 93 miljoner hektar har certifierats dubbelt.

Certifieringen har likaså fått upp farten i Nordamerika, där 167 miljoner hektar skog har certifierats i Kanada. I USA har 38,1 miljoner hektar certifierats. Enligt FAO har 54,1 miljoner hektar certifierats i Ryssland.

Största delen av världens skogar är i offentlig hand (73 procent). Privat skogsägande (22 procent) är emellertid på kommande. Mest privata skogar finns i Nordamerika (omkring 40 procent).

I Europa är bara 10 procent av skogarna i privat ägo. Finland utgör ett tydligt undantag. Här är 60 procent av alla skogsområden i privat ägo.

Största förlusterna i Afrika och Sydamerika

Afrika är den kontinent där den mest massiva avskogningen äger rum. Mellan åren 1990 och 2000 uppgick nettoförlusten skog till 3,28 miljoner hektar. Därefter har takten ökat till 3,40 miljoner hektar mellan 2000 och 2010 och 3,94 miljoner hektar åren 2010 till 2020.

Sydamerika står för den näststörsta nettoförlusten, som åren 2020-2020 uppgick till 2,60 miljoner hektar. En liten tröst är att avskogningstakten utvecklas i rätt riktning. Åren 2000-2010 var nettoavverkningen i Sydamerika ännu 5,25 miljoner hektar skog.

De tio länderna med den största nettoförlusten av skog mellan 2010 och 2020 är Brasilien, Kongo, Indonesien, Angola, Förenade republiken Tanzania, Paraguay, Myanmar, Kambodja, Bolivia och Moçambique.

Under samma period har skogsarealerna utvidgats i Kina, Australien, Indien, Chile, Vietnam, Turkiet, Moçambique, USA, Frankrike. Italien och Rumänien. I hela världen finns i dag 4,06 miljarder hektar skog, som utgör 31 procent av den totala landarealen.