Jordbruk EU Maskin & teknik

EU:s maskintillverkare
vill avsluta USA-tvisten

De europeiska maskintillverkarnas intresseorganisation CEMA beklagar att handelstvisten med USA fortsätter. Enligt CEMA förhindrar tullar på bland annat traktorer den fria handeln och måste avvecklas så snabbt som möjligt.

Konflikten har sitt ursprung i subventionshärvan i samband med Airbus och Boeing. Maskintillverkarna betraktar det som osunt att jordbrukare och maskintillverkare fortfarande hålls som pantfångar i konflikten.

Världshandelsorgansationen WTO har beviljat EU rätt att införa strafftullar på import från USA till ett årligt värde av 3,4 miljarder euro. Tullarna har nyligen införts till förfång för ett stort antal branscher.

EU kasserar tullar i storleken 25 procent på USA-produkter. Bland annat drabbas produkter som tomatketchup, viner, nötter, choklad och nedfryst fisk. Också traktorer står på sanktionslistan i Bryssel.

WTO beviljade redan i oktober 2019 USA rätt att införa extratullar på EU-produkter till ett årligt värde av nästan 7 miljarder euro. Strax därefter införde regeringen i Washington strafftullar på EU-produkter som griskött, mejeriprodukter och viner.

Enligt CEMA vore det nu synnerligen viktigt att införa ett effektivt och robust tvistlösningssystem för att skapa rättvisa konkurrensmöjligheter inom den internationella handeln.