Lysrorsforbud
Tills vidare kan användningen av fluorescerande lysrör fortsätta, men det uppdaterade EU-direktivet är något som är bra att hålla i minnet och beakta vid investeringar eller renoveringar. FOTO: SLC
Maskin & teknik

EU:s lysrörsförbud kan medföra
överraskande kostnader

Enligt ett uppdaterat EU-direktiv kommer det att vara förbjudet att sälja fluorescerande lysrör från och med den 24 augusti 2023. Förbudet gäller T8- och T5-lysrör på grund av den giftiga kvicksilvergasen i rören samt ökade krav på energieffektivitet.

Det så kallade RoHS-direktivet, eller begränsningen av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, trädde i kraft redan 2006. Genom undantag har dock användning av bland annat lysrör tillåtits eftersom alternativen varit bristfälliga.

Idag kan dock LED-lampor lätt ersätta lysrören vilket fått kommissionen att uppdatera direktivet. Ändringarna trädde i kraft i mars 2022 för att driva på LED-transformationen.

LED-lampor utgör ett stort tekniskt kliv framåt eftersom de är energieffektivare och miljövänligare än sina föregångare och dessutom har en användningstid på 50.000 timmar i jämförelse med det gamla lysrörets 15.000 timmar. Därmed är LED-lampor även billigare i drift.

Skiftet till LED-belysning kan dock få oanade tilläggskostnader på gårdarna eftersom den gamla armaturen inte alltid är kompatibel med de nya lysrören.

Kostnader hur man än gör

I de flesta enkellysrörsarmaturer kan det gamla lysröret bytas ut mot ett LED-lysrör genom att även byta tändaren. Då blir den gamla drosseln kvar i armaturkonstruktionen.

Om man vill avlägsna drosseln för att optimera energieffektiviteten och förbättra brandsäkerheten måste man anlita en elektriker, eller ersätta hela armaturen. Vilket medför kostnader.

T8-armaturer med dubbla lysrör blir dock besvärligare eftersom lysrören här ofta är seriekopplade, vilket betyder att skifte till LED skulle innebära att det ena röret lyser starkare än det andra. En ändring från seriekoppling till parallellkoppling kan endast göras av en elektriker, och medför ändringar i själva armaturen och kabeldragningen.

I praktiken är det lättast att helt enkelt skaffa ny armatur för LED-lysrören. På en gård där ladugårdar och andra byggnader är upplysta med lysrör kan detta medföra överraskande tilläggskostnader, trots att elräkningen kommer att vara mindre efter övergången.

Enligt EU-direktivet är det dock fortfarande tillåtet att sälja och använda lysrör som ligger i lager. Därmed är det inte fråga om någon plötslig deadline, utan en övergång som nu dock är fastställd i regleringen.

Tills vidare kan användningen av fluorescerande lysrör fortsätta, men det uppdaterade EU-direktivet är något som är bra att hålla i minnet och beakta vid investeringar eller renoveringar.