Jordbruk

EU:s arealstöd och restbeloppet
av kompensationsersättningen
börjar betalas ut 9.12

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direkta arealstöd för 2022 på fredag 9.12. Av de sammanlagda beloppen av grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas cirka 95...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera