Jordbruk EU Marknad

Europol gjorde rekordbeslag av förfalskade växtskyddsmedel

Europol har i samarbete med den europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF gjort ett rekordbeslag av förfalskade växtskyddsmedel. Den 20 dagar långa operationen involverade insatser i 27 länder.

Som ett resultat av den årliga polisiära operationen SILVER AXE III, koordinerad av Europol och den europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF, har Europol beslagtagit 360 ton förfalskade växtskyddsmedel.

Operationen ägde rum under 20 dagar och myndigheterna gjorde kontroller i hamnar, flygplatser, vid gränsstationer samt vid produktions- och förpackningsanläggningar i sammanlagt 27 länder. Nederländsk polis ledde operationen medan italiensk polis fungerande som biträdande ledare för den.

Växtskyddsmedel är en av de mest reglerade produkterna i världen i dag och kan endast handlas med i EU om växtskyddsmedlet är dokumenterat säkert och tillåtet.

Operationen SILVER AXE III fokuserar på försäljningen och importen av förfalskade växtskyddsmedel. Man undersöker också felaktigt användande av varumärken, patent och övriga immateriella rättigheter. Samtidigt försöker man också kartlägga den olagliga handeln med växtskyddsmedel.

Ett gränsöverskridande samarbete

Under operationens aktiva fas analyserade Europols experter data från länder och intressenter, bland annat 43 företag involverade i produktion eller försäljning av växtskyddsmedel. OLAF såg igen till att Europol fick information om 180 misstänkta fartygsleveranser av växtskyddsmedel i EU.

Samarbetet med den privata sektorn och olika europeiska samt internationella myndigheter var av stor betydelse för operationens framgång. CropLife International, europeiska organisationen för odlingsskydd ECPA, europeiska organisationen för odlingsvård ECCA, EC-DG SANTE, Interpol och FAO deltog i såväl planering av som under den aktiva fasen av operationen.

Wil van Gemert är Europols biträdande direktör för operationer.

– Genom den här operationen har polisen över hela Europa och även längre bort gjort en insats mot förfalskade växtskyddsmedel. Rekordvolymen förfalskade växtskyddsmedel som vi beslagtagit i år är ett viktigt steg i att minska på flödet av olagliga växtskyddsprodukter på den marknaden som EU-länderna utgör. En sådan här operation måste ske över gränserna, i samarbete med den privata sektorn, säger han.

Sedan den första upplagan av SILVER AXE-operationen lanserades 2015 har antalet offentliga myndigheter och privata företag som deltar ökat för varje år. En tydlig signal om ett ökande branschengagemang för att tackla det här problemet.