Weinlese
Årets europeiska vinskörd stannar i år under förväntningarna. FOTO: Rheingau.de
Jordbruk Globalt

Europas vinodlare
söker klimatstrategier

Den europeiska vinskörden blev inget att skryta med detta år. Vädret gynnade inte rankorna i de stora sydeuropeiska vinländerna. Den globala vinskörden stannar också under förväntningarna och klimatförändringen ger dessutom anledning till oro.

Frånsett bakslagen kan de europeiska vinodlarna fröjda sig över en ökande vinkonsumtion, trots coronapandemin. Rent odlingsmässigt är det knepigare än tidigare. Ogynnsamma väderförhållanden har blivit vanligare.

Den internationella organisationen för vinodling OIV konstaterar att vinodlingen allt oftare konfronteras av dåligt väder. Inget vaccin kan skydda branschen mot klimatförändringen, framhåller OIV-generaldirektören Pau Roca.

Enligt Roca måste branschen göra stora ansträngningar för att utveckla mer hållbara metoder för vinodlingen. Anpassningen till klimatet är en av de mest brådskande angelägenheterna för hela branschen.

Fler satsar på ekologiskt

Odlarna arbetar hårt för att utveckla nya sorter, metoder och finna nya marknader. En övergång till onlineförsäljning stödde försäljningen under pandemin. Men vinodlingen behöver goda strategier för klimatet, tillägger Roca.

En växande del av branschen har börjat orientera sig i riktning mot mer ekologisk vinodling. Enligt en färsk OIV-statistik har den ekologiskt certifierade vinodlingen ökat med 13 procent per år mellan 2005 och 2019.

Globalt odlas i dag ekologiskt vin på sammanlagt 450.000 hektar, vilket motsvarar 6,2 procent av den globala odlingsytan. Ekologisk vinodling praktiseras i 63 länder. De största arealerna finns i Italien, Frankrike och Österrike.

OIV utgår från en global vinproduktion på omkring 250,3 miljoner hektoliter vin detta år. Siffran ligger omkring sju procent under medeltalet för de senaste tjugo åren. Allt som allt kunde resultatet vara bättre.

OIV har samlat informationer från 28 länder som representerar 85 procent av världsproduktionen. Enligt statistiken överstiger årets produktion bara minimalt nivån från 2017, som var det hittills sämsta året sedan sex decennier.

Europa kämpade mot regn och storm

Den första skördeprognosen för USA tyder på en liten ökning för årets globala vinskörd i jämförelse med 2020. USA-produktionen ökade med sex procent till 24,1 miljoner hektoliter, trots en viss sommartorka.

Ett bra vinår firar också de sydamerikanska vinodlarna. Sydafrika och Australien anmäler också goda skördar, medan Nya Zeeland inte klarade sig lika bra. Produktionen på det södra halvklotet torde öka med 19 procent.

Europa kan däremot inte hurra över resultatet. De viktigaste regionerna måste detta år kämpa mot dåliga väderförhållanden. Särskilt svårt var läget i Italien, Spanien och Frankrike, som rapporterade miserabla produktionssiffror.

Vingårdarna i västra Europa kämpade mot frostiga vårnätter. De franska odlingarna hade dessutom problem med kraftiga regn, hagel och mögel. Skörden blev något av en katastrof med en skörd som stannade 27 procent under föregående års nivå.

I det fjärde största europeiska vinlandet Tyskland blev vinskörden i stort sett normal, eller fyra procent över den långfristiga medelskörden. Mer än hälften av den tyska vinskörden rapporteras från Rheinhessen och Pfalz.