Eier
Tyskland har som första EU-land förbjudit avlivningen av nykläckta tuppkycklingar inom värphönsprodutionen. Därefter har flera EU-länder följt exemplet. FOTO: BMEL
Jordbruk EU

EU vill förbjuda avlivning av
nykläckta tuppkycklingar

EU-kommissionen bereder ett förslag som stegvis förbjuder avlivning av nyckläckta tuppkycklingar i den europeiska unionen. Det sade ansvariga EU-kommissionären Stella Kyriakides på tisdagen inför den samlade skaran av jordbruksministrar.

Avlivningen av tuppkycklingar är en kontroversiell fråga som har sysselsatt EU och dess medlemsländer de senaste åren. Dödandet av nyfödda tuppkycklingar betraktas som en oetisk handling och skadar branschens rykte.

Problemet är att tuppkycklingarna inte är produktiva. Varje år slaktas och förstörs flera miljoner tuppkycklingar, som inte kan användas i för varken kött- eller äggproduktion. Men dödandet av tuppkycklingar skadar hela branschen, medger också industrin.

Än så länge är det fritt fram för medlemsländerna att avgöra hur de ska förfara med problemet. Tuppkycklingarna mals till döds eller gasas ihjäl. Båda metoderna betecknas som djupt oetiska.

Tyskland förbjöd som första EU-land avlivningen av nykläckta tuppkycklingar inom värphönsprodutionen. Det tyska parlamentet antog förra året en lag som trädde i kraft detta år.

Därefter har flera EU-länder följt exemplet. Frankrike följde snart Tysklands exempel. Detta har uppmuntrat EU-kommissionen att gå vidare. Nu skulle kommissionen gärna helt och hållet förbjuda dödandet av tuppkycklingar.

Så långt har EU:s medlemsländer ännu inte nått. Kommissionens förslag får stöd av Belgien, Finland, Irland, Luxemburg, Österrike, Portugal och Cypern. De allt som allt nio länderna kräver en komplett EU-förbud mot det systematiska dödandet.

Nyligen har också Österrike och Luxemburg anslutit sig till gruppen. Ett problem är att den dödliga slakten tenderar att flytta till EU:s östligare länder, där industrin ännu kan fortsätta med det invanda mönstret.

Andra aktörer kräver kompensationer för stigande produktionskostnader. Under tisdagens ministermöte framhöll Kyriakides trots detta att hon kommer att driva igenom förändringarna med förhoppningen att fler medlemsländer ansluter sig.

Olika metoder för könsbestämning gör det möjligt att före kläckningen kontrollera om en han- eller honkyckling kommer att kläckas från ägget. Ägg med honkycklingar fortsätter att ruvas medan kläckägg med manliga embryon avbryts.